Ympäristö

Seuraamme aktiivisesti ympäristömääräysten valmistelua, ympäristöteknologian kehittymistä sekä tutkimuksen tarjoamia ratkaisuja tiukentuviin ympäristömääräyksiin ja vihreämpään merenkulkuun.

Merenkulkupolitiikka

Suomen Varustamot ry osallistuu merenkulkupoliittiseen päätöksentekoon niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Turvallisuus ja tekniikka

Suomen Varustamot ry:n tavoite on kehittää meriliikenteen turvallisuutta ja tekniikkaa. 

Työmarkkina-asiat

Osallistuu varustamoalaa koskevaan elinkeinopolitiikkaan ja päätöksentekoon sekä neuvottelee työehtosopimuksista alan järjestöjen kanssa.

Suomen Varustamot Ry toimii varustamoalan edunvalvojana

Suomen Varustamot  on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka jäsenistöön kuuluu 25 varustamoa ja 107 alusta ulkomaanliikenteessä.

Yhdistyksen toimistot sijaitsevat Helsingissä ja Maarianhaminassa. 
Yhdistys edeltäjineen on valvonut suomalaisten varustamojen etuja elinkeino- ja työmarkkinapolitiikassa jo vuodesta 1917 lähtien.

Info

Merenkulun uutisia

Tornion Röyttän sataman Manga LNG:n maakaasuterminaaliin kuljetetaan ensimmäiset erät maakaasua vuoden 2017 lopussa.
25.08.2016 - Yle Uutiset - Yle.fi
Helsingfors hovrätt anser att Helsingfors tingsrätts tidigare dom om ersättning för diskriminerande farledsavgifter inte kan gälla eftersom rätten att väcka talan hade gått
15.08.2016 - Sjöfarts Tidningen
The specialist truck manufacturer has responded to the new regulations by offering a SOLAS compliant weight measurement system integrated into its Straddle
18.07.2016 - HSS
Suomenlahden fosforipäästöjen vähennystavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2021 mennessä on Suomelle hankalaa. Itämeren suojelukomisson (HELCOM) ministerikokous tiukensi tavoitteita jo vuonna 2013. Tärkeimmät rehevöitymistä aiheuttavat ravinteet Itämeressä ovat fosfori ja typpi.
17.07.2016 - Ilkka.fi
Kansainväliset jätevesimääräykset ovat tiukentuneet.
12.07.2016 - Helsingin Kaupunki
Merikonttien painon on aiemmin saatettu arvioida, jos tarkka paino ei ole ollut tiedossa. Seurauksena on saattanut olla onnettomuuksia.
1.07.2016 - Yle Uutiset - Yle.fi