Suomen Varustamot Ry

A trade association with an interest in industrial and labour market policies. Its members include 27 Finnish shipping companies and 101 ships.

Maritime Policy

Our aim is to safeguard the competitiveness and operating conditions of Finnish shipping companies in all sectors.

Safety and technology

The objective of the Finnish Shipowners’ Association is to improve maritime safety and develop maritime technology.

Suomen Varustamot Ry toimii varustamoalan edunvalvojana

Suomen Varustamot  on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka jäsenistöön kuuluu 25 varustamoa ja 107 alusta ulkomaanliikenteessä.

Yhdistyksen toimistot sijaitsevat Helsingissä ja Maarianhaminassa. 
Yhdistys edeltäjineen on valvonut suomalaisten varustamojen etuja elinkeino- ja työmarkkinapolitiikassa jo vuodesta 1917 lähtien.

Info

Shipping News

Itämeren suuret liikennemäärät tarjoavat mahdollisuuden yhä tehostaa laivaliikenteen toimintaa.
11.05.2017 - Päivän Lehti
Arktinen talousneuvosto (Arctic Economic Council, AEC) on vuosikokouksessaan Alaskan Fairbanksissä 9.5.2017 valinnut Arctia Oy:n toimitusjohtaja Tero Vaurasteen puheenjohtajakseen kaksivuotiskaudelle 2017–2019.
11.05.2017 - Navigator Magazine
Rolls-Royce suunnittelee EU:n komission ja Tekesin tuella kauko-ohjattavaa kauppalaivaa.
29.04.2017 - Länsi-Suomi
Valtioneuvoston kanslian asettama arktinen neuvottelukunta on kansallisesti keskeinen arktisen politiikan toimija. Neuvottelukunnan tehtävä on tukea ja vahvistaa Suomen arktista politiikkaa, edistää sen tavoitteita, tehdä tunnetuksi arktisia kysymyksiä ja kirkastaa arktista identiteettiä.
27.04.2017 - Formin.Finland.fi
Liikenne- ja viestintäministeriö yhdistää alaisuudessaan toimivia virastoja. Vuoden 2019 alusta liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto sekä Liikenneviraston viranomaistehtävät yhdistetään yhdeksi virastoksi.
25.04.2017 - Tekniikka&Talous