Rederierna i Finland

Rederierna i Finland är ett närings- och arbetsmarknadspolitiskt intressebevakningsorgan med 27 finska rederier och 107 fartyg som medlemmar.

Sjöfartspolitik

Rederierna i Finland deltar i det sjöfartspolitiska beslutsfattandet både i hemlandet och internationellt.

Sjösäkerhet och teknik

Rederierna i Finland har som mål att utveckla sjöfartens säkerhet och teknik.

Suomen Varustamot Ry toimii varustamoalan edunvalvojana

Suomen Varustamot  on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka jäsenistöön kuuluu 25 varustamoa ja 107 alusta ulkomaanliikenteessä.

Yhdistyksen toimistot sijaitsevat Helsingissä ja Maarianhaminassa. 
Yhdistys edeltäjineen on valvonut suomalaisten varustamojen etuja elinkeino- ja työmarkkinapolitiikassa jo vuodesta 1917 lähtien.

Info

Shipping Nyheter

Suomen kauppalaivaston kilpailukyky on parantunut Kymen Sanomat, 18 Jun 2017, 2-3:- Suomen Varustamot ry:n varatoimitusjohtaja Hans...
18.06.2017 - Logy