Press releases

Två fartyg får finländsk flagg

Rederiprojektet Aalto Shipping Company går framåt och nådde nyligen en milstolpe då bolaget hissade den finländska flaggan på de två fartyg man hittills köpt, holländska M/S Veendiep och M/S Voornediep. De två torrlastarna (systerfartyg) som lastar 7.750 DWT får också nya namn och heter i fortsättningen Aurora och Bothnia.

19. June 2018 - Ålands Sjöfart Read more