Koulutus

Sv työskentelee edelleen turvallisen ja kilpailukykyisen koulutuksen varmistamiseksi.

Merenkuluala on ehkä maailman kansainvälisin elinkeino (kts. www.marisec.org) jonka pätevyyskirjat kelpaavat aluksissa maailmanlaajuisesti periaatteessa minkä lipun alla tahansa.

SV:llä on oma koulutuspoliittinen ohjelma, joka ottaa huomioon kansainväliset alan pätevyyttä ja osaamista koskevat määräykset kutenIMO:n STCW yleissopimuksen ja EU:n ao. koulutusdirektiivin. Olemme osallistuneet vuosia em. yleissopimuksen valmisteluun ja kehittämiseen sekä IMO:ssa ja EU:ssa että omissa kansainvälisissä organisaatiossamme. Olemme osallistuneet jo pitkään kansallisen Merenkulkualan koulutustoimikunnan työhön, jossa keskeisimpänä tehtävänä on em. kansainvälisten yleissopimusten adoptointi kansalliseen lainsäädäntöön.

Kansallisia alan koulutusta ohjaavia määräyksiä tulee myös seurata ja kehittää merenkulun tarpeisiin paremmin sopiviksi. 

HarjoitteluMylly

Merenkulkualan harjoittelun tueksi perustettiin Suomen Varustamoiden ja merenkulkualan oppilaitosten yhteistyönä HarjoitteluMylly, joka aloitti toimintansa syyskuussa 2012. "Myllyn" tärkein tehtävä on koordinoida ja jakaa Suomen kauppalaivaston harjoittelupaikat tasapuolisesti merenkulkualan oppilaitoksille ja niiden opiskelijoille. Ensimmäisenä toimivuotena jo noin 700 merenkulkualan opiskelijaa on sijoitettu laivaharjoitteluun HarjoitteluMyllyn kautta.

Mylly toimii linkkinä merenkulkualan oppilaitosten ja varustamoiden välillä. Mylly on aktiivisesti yhteydessä oppilaitoksiin ja varustamoihin. Myllyn tärkein tehtävä, harjoittelupaikkojen koordinoinnin lisäksi, on oppilaitosten ja varustamoiden informointi merenkulkualan harjoittelutilanteesta. Tarkoituksena on varmistaa harjoittelupaikkojen riittävyys ja tasapuolinen jakautuminen sekä auttaa varmistamaan suomalainen merenkulkualan osaaminen myöstulevaisuudessa.

HarjoitteluMyllyn toimintaa ylläpitää Suomen Varustamot ry.

Yhteyshenkilö: Alexandra Lindahl