Merenkulkupolitiikka

Suomen Varustamot ry osallistuu merenkulkupoliittiseen päätöksentekoon niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Tavoitteenamme on turvata suomalaisten varustamoiden kilpailukyky ja toimintaedellytykset alan kaikilla osa-alueilla. Siksi olemme aktiivisia alan tärkeimmillä foorumeilla ja otamme kantaa kaikkiin merenkulkupoliittisiin asioihin tonnistoverolaista merirosvoukseen ja merenkulun tutkimukseen asti.