Blue pilot belt

EU:ssa kokeillaan parasta aikaa vapaa-ehtoispohjalla ns.”Blue Belt” – järjestelmää jonka tarkoitus on hyödyntää olemassa olevaa merivalvontaa koskevaa teknologiaa ja eMaritime-sovellutuksia esteettömän EU:n sisämarkkinan luomiseksi vesiliikenteelle.

Liikennejärjestelmän kehittämisessä ja logistiikan tehostamisessa tiedonvaihto on avainasemassa. Tietoa tulisi käyttää tehokkaammin ja päällekkäistä tiedonkeruuta välttää. Suomi on kannattanut yhteentoimivien tietojenvaihtojärjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa (esimerkiksi T&K -hankkeiden kautta). Suomalainen satamaliikenteen tietojärjestelmä PortNet toimii yhtenä hyvänä onnistuneena esimerkkinä. 

Suomen Varustamot katsoo että ennen kun järjestelmä saadaan toimivaksi niin informaation tulisi olla mahdollisimman hyvin hyödynnettävissä kaikkien järjestelmän toimijoiden välillä ja eri tietojärjestelmien väliset suhteet tulisi määritellä selkeästi (mm. e-Customs, e-Maritime, e-Naviga-tion). Myös yksityisellä sektorilla saattaa olla intressejä liikennetiedon käytölle niin kuin  myös tunnistusteknologian ja sähköisen allekirjoituksen käyttöönotolle. Sen sijaan katsomme ettei ole syytä kehittää EU:n sisäistä kuljetusasiakirjaa (e-Freight) vaan  Suomen pitää ratifioida Rotterdamin säännöt.