EU:n merenkulkupolitiikka

Suomen Varustamot  toimii aktiivisena vaikuttajana merenkulkupolitikkassa EU tasolla. Vaikuittaminen tapahtuu mm. osallistumalla Suomen viranomaistyöskentelyyn ja ministeriötason neuvottelukuntiin sekä myös osallistumalla kattojärjestönsä ECSA (European Community Shipowners Association) toimintaan Brysselissä. Suomen Varustamoiden päämäärä on luoda kilpailukykyiset ja kestävät kilpailuedellytykset Suomen varustamoelinkeinolle.

Yhteyshenkilö:  Olof Widén