Globaali merenkulkupolitiikka

Suomen Varustamot osallistuu arktista merenkulkua koskevaan päätöksentekoon.

Ilmastonmuutos ja sen myötä merijään asteittainen sulaminen arktisella alueella on herättänyt monen maan kiinnostuksen alueen luonnonvaroja sekä lyhyempiä merireittejä kohtaan. Esimerkiksi laivamatka Shanghaista Hampuriin lyhenisi Koillisväylän avulla 6400 kilometriä. Arktisella alueella on huomattava taloudellinen potentiaali, josta Suomi ja varsinkin Suomen meriklusteri voi tulevaisuudessa hyötyä. Suomen valtteja ovat erinomainen arktisen teknologian osaaminen sekä talvimerenkulkukokemus. 

Suomen ensimmäinen arktinen strategia valmistui kesäkuussa 2010. Strategiassa tuodaan arktisen alueen tarjoamat taloudelliset mahdollisuudet vahvasti esille ja merireittien vapautumisen katsotaan voivan mullistaa globaalit logistiikkavirrat. Suomen tulee olla mukana eturintamassa hyödyntämässä tätä potentiaali ja siihen tarvitaan valtion puolelta käytännön toimia. Suomeen perustettiin valtioneuvoston arktinen neuvottelukunta 2010 ja Suomen Varustamot on siinä edustettuna. Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. valvoa strategian toteutumista. 

Suomen Varustamoiden ja Meriteknologiateollisuuden kanta Suomen arktisen strategian toimeenpanoon.

IMO:ssa on valmisteilla pakollinen polaarikoodi, joka tulee säätelemään polaarialueiden liikennettä tulevaisuudessa.