Kansallinen merenkulkupolitiikka

Suomen Varustamot osallistuu kansallisen merenkulkupolitiikan päätöksentekoon.

Yhteyshenkilö:  Hans Ahlström