Merenkulun tutkimus

Suomen Varustamot on mukana merenkulun tutkimus- ja kehitystyössä.

Merentutkimuksen ja merenkulun tutkimuksen yhteistyön tiivistäminen ja tutkimustulosten hyödyntämisen vahvistaminen on tärkeätä, jotta merenkulku on valmis vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja tiukentuviin määräyksiin. Merenkulku tarvitsee jatkuvasti sekä operoinnin että investointien tueksi tutkimukseen pohjautuvaa tietoa ja tiedosta jalostettuja palveluita. 

Merenkulun tutkimusta tehdään Suomessa useammassa eri yksikössä. Merikotka on uusi verkottumisen pohjalta toimiva tutkimuskeskus, jossa tavoitteena on muodostaa Kotkaan koko Itämeren keskeinen merenkulun, meriturvallisuuden ja meriympäristön osaamiskeskittymä. Merikotka on yliopistojen muodostama verkosto. Siinä ovat mukana Aalto yliopisto, Turun yliopisto ja Helsingin yliopisto. Aalto yliopiston Meritekniikka keskittyy laivaturvallisuuteen ja talvimerenkulun kysymyksiin.

Turun yliopiston Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskus MKK keskittyy mm. merenkulun logistiikkaan liittyviin kysymyksiin sekä koulutukseen ja Helsingin yliopisto kalatalouden ympäristöriskeihin. VTT:n tutkimus keskittyy merenkulun turvallisuuden parantamiseen erityisesti Itämeren alueella ja LIPASTO-mallin avulla liikenteen pakokaasupäästöihin ja energiankulutukseen. Ilmatieteen laitoksella on kehitetty työkalu, jolla voidaan selvittää Itämerellä liikkuvien alusten päästöjä. SNOOP-projektin tavoitteena on selvittää, kuinka alusten pakokaasupäästöt vaikuttavat meriympäristöön sekä ihmisten terveyteen Itämeren alueella.