Vuoden 2004 EU:n merenkulun valtiontuen suuntaviivojen jatkaminen vuoden 2011 jälkeen

Miksi olemme huolestuneita?

  • Vastuu EUn merenkulun valtiontuen suuntaviivoista on siirretty DG Move:sta DG comp:iin
  • Mitä tämä vastuualuen siirto tarkoitaa EU:n merenkulkuelinkeinolle?

Suomen tämän hetken merenkulkupolitiikka

  • Meillä on nettopalkkajärjestelmä joka on linjassa suuntaviivojen kanssa. Tämä on ollut vallitseva tilanne lastialuksille vuodesta 2000 ja matkustaja-aluksille vuodesta 2005. Suomen järjestelmä toimii siten että ensin varustamo maksaa kaikki ennakonpidätykset ja työnantajan sosiaalikulut mutta saa ne valtiolta palautuksena takaisin. 
  • Huomioitavaa on että Suomen muutetunt tonnistoverolain EU-notifiointiprosessi DG Comp:ssa on tänä kesänä 2011 kestänyt puolitoista vuotta.  
  • Työntekijäliittojen kanssa ollaan vuonna 2009 solmittu sopimus kolmansien maitten meri-miesten käytöstä paikallisin ehdoin suomen lipun alla olevissa aluksissa.

Mitkä ovat vaihtoehdot?

a) Tuen laajentaminen
Suuntaviivat voidaan parantaa laajentamalla uusiin alusryhmiin ja toimintoihin.

b) Tuen pysyminen nykytasossaan
Vuoden 2004 suuntaviivat voiaan jatkaa nykymuodossaan ajalle 2012-2018 pää-osittain muuttumattomina.

c) Tuen leikkaaminen
Suuntaviivat voidaan huonontaa lisäämällä ehtoja ja rajoituksia. 

Mikä on muuttunut DG Comp:n myötä?

  • Merenkulkusektorin pitää miettiä argumenttinsa uudelleen esitystä ja painotusta.
  • DG COMP on vähemmän taipuvainen kuuntelemaan elinkeinopoliittisiä ja kustannus-vaikutuksiin perustuvia argumentteja kuin DG MOVE.
  • DG COMP valmistelee yleensä esityksensä valtiovarainministeriömaiseen fiskaali-ajattelutapaan luottaen.
  • DG COMP on enemmän taipuvainen vähentämään valtiontukia kuin lisäämään niitä.