Suomen Varustamot Ry

Suomen Varustamot  on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka jäsenistöön kuuluu 25 suomalaista varustamoa ja 105 alusta. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä ja Maarianhaminassa. 

Yhdistyksen historia ulottuu vuoteen 1917. Silloin perustettiin vuoteen 1932 asti toiminut Merenkulkuliitto. Merenkulkuliiton toimintaa jatkoi Suomen Laivanvarustajain yhdistys, joka nimettiin myöhemmin Suomen Varustamoyhdistykseksi. Ahvenanmaalla  yhdistys toimi nimellä Ålands Redarförening. Vuonna 2008 Suomen Varustamoyhdistys, Ålands Redarförening ja vuonna 1986 perustettu Rahtialusyhdistys muodostivat yhdessä nykyisen Suomen Varustamot ry:n.

Historiaa

Suomen Varustamot ry (Rederierna i Finland) perustettiin 28.4.2008.

Yhdistyksen historia ulottuu vuoden 1917 toukokuuhun, jolloin perustettiin Merenkulkuliitto. Merenkulkuliitto lakkautettiin 1932 ja sen toimintaa jatkamaan perustettiin kaksi yhdistystä, Suomen Laivanvarustajain yhdistys, myöhemmin nimeltään Suomen Varustamoyhdistys ja Ålands Redarförening. Kolmas merkittävä varustamoyhdistys perustettiin vuonna 1986 nimeksi Ulkomaanliikenteen Pientonnistoyhdistys joka myöhemmin muutti nimensä Rahtialusyhdistykseksi.

Näiden kolmen yhdistyksen eli Suomen Varustamoyhdistyksen,Rahtialusyhdistyksen ja Ålands Redarförening:n jäsenvarustamot ovat tämän uuden yhdistyksen perustajina ja jäseninä.

Suomen Varustamot ry:n jäseneksi oli alkuvaiheessa 24 varustamoa, jotka työllistävät suomalaisilla aluksilla noin 7000 henkilöä. Varustamoiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 2,5 miljardia euroa.