Linkit

Kansainvälisiä merenkulun järjestöjä

  International Chamber of Shipping (ICS) www.marisec.org
  Euopean Community Shipowners´
Association (ECSA)
www.ecsa.be
     

Suomalaiset merenkulun työntekijäjärjestöt

  Suomen Laivanpäällystöliitto www.seacommand.fi
  Suomen Konepäällystöliitto www.konepaallystoliitto.fi
  Suomen Merimies-Unioni www.smu.fi
     

Suomalaisia merenkulkuun liittyviä tahoja

  Liikenne- ja viestintäministeriö www.lvm.fi
  Liikenteen turvallisuusvirasto www.trafi.fi
  Liikennevirasto www.liikennevirasto.fi
  Elinkeinoelämän Keskusliitto www.ek.fi
  Suomen Satamaliitto www.finnports.com
  Suomen Laivameklariliitto www.shipbrokers.fi
  Satamaoperaattorit www.satamaoperaattorit.fi
  Meriliitto www.meriliitto.fi
  Merimiespalvelutoimisto (MEPA) www.mepa.fi
  Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (MKK) http://mkk.utu.fi
  Shortsea Promotion Centre Finland www.shortsea.fi
  Varustamosäätiö www.varustamosaatio.fi
  Merenkulunsäätiö www.merenkulunsaatio.fi
     

Muut suomalaiset merenkulun työnantajajärjestöt

  Suomen Matkustajalaivayhdistys ry www.kesatieonvesitie.fi
  Rannikko- ja Sisävesiliikenteen Työnantajaliitto RASILA www.alfonshakans.fi
     

Muita kansainvälisiä merenkulun järjestöjä

  International Association of Classification Societies (IACS) www.iacs.org.uk
  International Group of P&I Clubs www.igpandi.org
  Intercargo www.intercargo.org
  Intertanko www.intertanko.com
  BIMCO www.bimco.org
  The Alliance of Maritime Regional Interests in Europe http://shipping-data.com
  World Meteorological Organization (WMO) www.wmo.int
     

Kansainvälisiä merenkulun viranomaisia

  International Maritime Organization (IMO) www.imo.org
  European Maritime Safety Administration (EMSA) www.emsa.eu
  International Labour Organization (ILO) www.ilo.org