Ulkomaan meriliikenteen ja jäänmurtajien konepäällystölle kaksivuotinen neuvottelutulos

Sopimus koskee noin 1000 merilikenteessä toimivaa työntekijää.

Sopimusneuvottelut käytiin hyvässä hengessä. Vuonna 2017 yleispalkankorotuksia ei tehdä, mutta seuraavan vuoden yleispalkankorotuksissa noudatetaan vientiteollisuuden yleistä linjaa.

Suomen Konepäällystöliito ry:n toiminnanjohtaja Robert Nyman ja Suomen Varustamot ry:n varatoimitusjohtaja Hans Ahlström toteavat uuden sopimuksen sisältävän työturvallisuutta ja työkykyä ylläpitäviä tekijöitä. Sopimuksella turvataan kotimaisen varustamoalan toimintaa ja työpaikkoja kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa. He korostavat, että neuvottelemalla molempia osapuolia tyydyttävän sopimuksen liitot kantoivat yhteiskuntavastuutta sopimusyhteiskuntaan sopivalla tavalla. Tällä sopimuksella ulkomaan meriliikenne on KIKY:n mukaisissa palkkaratkaisuissa.

Lisätietoja:

Suomen Konepäällystöliitto, toiminnanjohtaja Robert Nyman, puh. 050-4542767

Suomen Varustamot, varatoimtusjohtaja Hans Ahlström, puh. 040-7257110