Merenkulku ei kuulu EU:n päästökauppajärjestelmään

EU parlamentin jäsenet äänestivät 15.2.2017 täysistunnossa commission esityksestä muuttaa Euroopan päästökauppajärjestelmädirektiiviä (ETS). Enemmistö MEP:stä äänestivät merenkulun sisällyttämisestä järjestelmään vuonna 2023, mikäli vastaavanlaista järjestelmää ei ole otettu käyttöön maailman merenkulku- organisaation (IMO) toimesta viimeistään vuonna 2021.
 
Suomen Varustamot ry:n mielipide on että, asettamalla epärealistisia paineita IMO:lle paikallisilla toimen-piteillä tulisi vakavasti vahingoittamaan globaalia merenkulkusektoria tekemättä yhtään mitään ympäristön puolesta koska tämä on täysin väärä tapa edetä. Tämä tulisi turhaan hankaloittamaan tehokkaan ja oikeudenmukaisen maailmanlaajuisen sopimuksen syntymistä IMO:n puitteissa, sellaisen jonka loppu-peleissä kaikki kuitenkin haluavat. Kiitämme niitä parlamentin jäseniä, jotka äänestivät merenkulun sisällyttämistä vastaan ja toivomme, että tämä on se henki joka tulee vallitsemaan tulevissa kolmikantaneuvotteluissa (trilogia).

Coreper keskustelee lähipäivinä yleisellä tasolla ministerineuvoston kanssa päästökauppajärjestelmä-ehdotuksesta. Näin ollen neuvottelut jäsenvaltioiden ja komission välillä alkanevat suhteellisen pian. Kaikki ECSA:n jäsenyhdistykset tulevat vaikuttamaan merenkulun sisällyttämistä vastaan, jotta IMO:ssa viime lokakuussa sovitulla tiekartalla olisi parhaimmat edellytykset onnistua.

IMO:n tiekartassa määritellään toimenpiteet ja aikataulut alusten kasvihuonekaasujen vähentämiselle. Siinä päätetään pakollisesta maailmanlaajuisesta kasvihuonekaasupäästöjen tiedonkeruujärjestelmä vuodesta 2019 alkaen. Tiedonkeruujärjestelmä mahdollistaa kansainvälisen merenkulun kasvihuonepäästöosuuden määrittämisen ja siten merenkulun päästövähennysten mukauttamisen Pariisin ilmastosopimuksen COP21 asettamien tavoitteiden mukaisiksi. Alustava strategia Pariisin tavoitteet saavuttamiseksi on jo suunniteltu otettavaksi käyttöön vuonna 2018 ja sopimus tavoitteista ja toimenpiteistä, kuten käyttöönottosuunnitelma, tulisi vuonna 2023 voimaan, kun reaaliaikaiset tiedot on analysoitu. Mainitun tiekartan aikataulutus on täysin sopusoinnussa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.