MERENKULUN SÄÄTIÖN apurahat 2017

Merenkulun säätiö julistaa haettavaksi vuoden 2017 apurahat Suomen merenkulun ja meritekniikan alojen edistämiseksi.
Suomi 100 juhlavuoden hengessä ja Suomen toimiessa Arktisen neuvoston puheenjohtajana, Merenkulun säätiö suuntaa rahoitusta tutkimukseen ja kehitykseen, joka edistää arktisen ja älykkään merenkulun sekä meritekniikan digitalisaatiota (kuten e-navigointi, ICT-teknologiat, big datan hyödyntäminen, monitorointi ja autonomia). Merellistä digitalisaatiota tuetaan projektiapurahoin ja tavanomaisin apurahoin.

A. Projektiapurahat

Merenkulun säätiö tukee merenkulun- ja meritekniikan alojen kilpailukyvyn vahvistumista ja myöntää projektiapurahoja alojen toimintaedellytyksiä tukeville laajemmille kehitys- ja tutkimushankkeille. Hankkeiden rahoitus voidaan ulottaa useammalle vuodelle. Rahoitus myönnetään henkilökohtaisina apurahoina ja se voidaan kohdistaa useamman henkilön samanaikaiseen tai jatkettuun toimintaan. Rahoitettava projekti voi saada muutakin rahoitusta, joka on kuitenkin hakemuksessa selvitettävä.
Rahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti akateemiseen tutkimukseen.

B. Tavanomaiset tutkimus-, koulutus- ja matka-apurahat

Merenkulku- ja laivanrakennusalalla tehtävää tieteellistä tutkimusta, yliopiston opinnäytteitä tai vastaavia kirjallisia töitä varten;
Merenkulkualalla toimiville henkilöille ulkomailla tehtävää opiskelua, tutkimusta tai harjoittelua varten;
Meritekniikan insinööreille ulkomaille tehtäviä opintoja ja tutkimusvierailuja varten;
Tieteellisten tulosten esittämiseen kansainvälisissä kokouksissa;
Merenkulkuoppilaitosten opettajille tai niiksi aikoville jatko-opintoja varten;
Merenkulkutalouteen ja merioikeuteen liittyvää tieteellistä työtä ja jatko-opintoja varten;

Hakuaika on 1.-28.2.2017. Hakuohje ja sähköinen hakujärjestelmä löytyvät säätiön kotisivuilta www.merenkulunsaatio.fi. Tarvittaessa lisätietoja antaa säätiön asiamies puh. 050-521 0807 tai sähköposti: sihteeri@merenkulunsaatio.fi