Merenkulkuelinkeino sitoutuu CO2 -päästövähennystavoitteisiin

Kansainvälinen varustamojen kattojärjestö ICS päätti vuosikokouksessaan Istanbulissa 11.5.2017 esittää kansainväliselle merenkulkujärjestö IMO:lle merenkulun päästövähennystavoitteiksi Pariisin ilmastosopimuksen hengen mukaisesti:

Merenkulkuelinkeino sitoutuu seuraaviin tavoitteellisiin päämääriin:

  • pitämään kansainvälisen merenkulkuelinkeinon vuotuiset CO2 -kokonaispäästöt alle vuoden 2008 tason
  • vähentämään kansainvälisen merenkulun keskimääräiset CO2-päästöt tonnikilometriä kohti vähintään 50% vuoteen 2050 mennessä, verrattuna vuoden 2008 päästötasoon.
  • vähentämään kansainvälisen merenkulun vuosittaisia CO2 –kokonaispäästöjä sovittavalla prosenttiosuudella vuoteen 2050 mennessä. Tavoiteprosentti sovitaan IMO:n strategiassa vuonna 2023, kun päästötietoja on riittävästi saatavilla.

International Chamber of Shipping (ICS) on maailmanlaajuinen varustamojen katto-organisaatio, jonka jäseninä ovat kansalliset varustamojen kattojärjestöt 37 maasta. ICS:n jäsenistö kattaa yli 80 % maailman kauppalaivastoista.

ICS:n tiedote (www.ics-shipping.org)