Turvallisuus ja tekniikka

Suomen Varustamot ry:n tavoite on kehittää meriliikenteen turvallisuutta ja tekniikkaa. Toimimme yhteistyössä Liikenteen turvallisuusviraston sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Kansainvälistä varustamoalan edunvalvontaa tekniikka- ja turvallisuusasioissa hoidamme kansainvälisten merenkulkujärjestöjen kautta.

Yhteyshenkilö:  Bernt Bergman