Kansallinen ja kansainvälinen lainsäädäntö

Kansainvälisellä tasolla meriturvallisuudesta säädetään mm. Kansainvälisessä Merenkulkujärjestössä (IMO) sekä useiden EU-direktiivien kautta. Suomen kansallinen lainsäädäntö perustuu pitkälti IMO ja EU lainsäädäntöön ja alusturvallisuutta valvovat suomessa Liikenteen turvallisuusvirasto(Trafi). Suomen varustamot osallistuvat Suomessa eri merenkulkua koskevien lakien valmisteluun ja ovat osana Suomen valtuuskuntaa IMO:n kokouksissa.

SOLAS

Safety Of Lives At Sea -merenkulun turvallisuuden yleissopimus ( SOLAS) on kansainvälinen merenkulkulainsäädäntö

Ensimmäinen SOLAS-sopimus tehtiin jo vuonna 1929 Titanicin uppoamisen seurauksena ja suurimpien onnettomuuksien seurauksena on SOLAS -sääntöjä kehitetty edelleen vuosien varrella.

Viimeaikaisia tapahtumia jotka ovat vieneet kehitystä eteenpäin ovat olleet mm. m/s Scandinavian Starin palo ja m/s Estonian uppoaminen. Myös öljytankkereiden m/t Erikan ja Prestigen katkeamiset ovat vaikuttaneet paljon turvallisuuslainsäädännöt kehittämiseen. SOLAS yleissopimusta on uudistettu vuosina 1948, 1960 ja 1974.

Tällä hetkellä voimassa oleva SOLAS yleissopimus on vuodelta 1974 ja sen protokolla vuodesta 1988. ISM, ISPS ja GMDSS vaatimukset ovat osa SOLAS yleisopimusta ja sitä kehitellään jatkuvasti. Muutoksia yleissopmukseen tekevät IMO:n meriturvallisuuskomitea(MSC) jossa myös Suomen Varsutamot ry osallistuu, osana Suomen valtuuskuntaa.