Lastiturvallisuus

Koska alus useimmiten kuljettaa lastia niin oleellista meriturvallisuuden kannalta on myös lastin turvallisuus aluksessa. Lasti voi olla kiinteitä irtolasteja esimerkiksi viljaa, öljyä, kontteihin pakattua kappaletavaraa tai trailerin sisällä olevaa vaarallista ainetta. Irtolastien kohdalla itse ruuman tai tankin koko ja symmetria ovat ratkaisevia mutta esim muissa tapauksissa lastia on myös kiinnitettävä asianmukaisesti aluksessa kuljetuksen ajaksi. Erityiset haasteet tuovat kontit ja trailerit joihin on lastattu erityyppistä tavaraa ja jonka kiinnittäminen kuljetusalustaan voi olla riittämätön. Aluksissa kuljetetaan myös erinäisiä kansilasteja, kuten puutavaraa, kontteja, koneita sekä muita laitteita jotka voivat olla haastavia lastiturvallisuuden kannalta. Aluksissa kuljetetaan myös monia vaarallisia ja haitallisia aineita joiden turvallisuudesta säädetään useassa eri laissa ja määräyksissä.

Kiinteät irtolastit

Vilja irtolastina on kautta aikojen ollut yksi ongelmallinen irtolasti ja sen käsittelystä ja lastaamisesta on olemassa erilliset vattimukset koskien laivan vakautta.

Lastin kiinnittämminen

Lastin kinnittäminen aluksessa kuljetuksen ajaksi on olennainen osa lastiturvallisuutta ja koska laivoissa kuljettetaan mitä erilaisempia lasteja lastin oikea kiinnittäminen voi olla haastavaa. Suomen Varustamot toimii aktiivisesti eri foruumeissa edistäkseen lastinkiinnitystä sekä aluksissa että myös muissa kuljetusmuodoissa jotka päätyvät laivalasteiksi.

Vaarallisten aineiden kuljetukset

Vaarallisia aineita ovat esim. öljytuotteet, kemikaalit, kaasut sekä erinäisiä pakattuja vaarallisia aineita. Näiden aineiden kuljetuksista säädetään erinäisissä kansainvälisissä laissa kuten IMO:n SOLAS ja MARPOL yleissopimuksissa sekä myös Euroopan unioonin direktiiveissä.