Tekniikka

Tekniset kysymykset liittyvät olennaisesti myös meriturvallisuuteen ja aluksen turvalliseen käyttöön. Tekninen turvallisuus perustuu merenkulussa pitkälti kansainvälisten luokituslaitosten sääntöihin ja kokemukseen. Kansainvälisellä tasolla teknisiä sääntöjä säädetään myös kansainvälisen merenkulkujärjestön(IMO) toimesta. Suomen varustamot seuraavat teknisten sääntöjen kehitystä sekä vaikuttavat omalta osalta niihin omien kattojärjestöjen(ECSA , ICS) kautta sekä osallistumall Liikenteen turvallisuus viraston(Trafi) sekä Liikenne ja viestintä ministeriön lainsäädäntö työhön.

LNG polttoaineena

Tulevaisuuden vaatimukset meriliikenteen päästöille asettavat myös uusia haasteita polttoaineelle ja myös siksi nesteytetty maakaasu(LNG) on noussut varteenotettavaksi vaihtoehdoksi laivapollttoaineeksi. Kaasukäyttöisia moottoreita on käytetty voimalaitoksissa ja tietyissä alustyypeissä jo vuosia ja markkinoilla on lähinnä kaksi eri tekniikka, nimittäin niin sanottu puhdas kaasumoottori, joka toimii otto periaatteella ja kaksoipolttoiane(DualFuel) tekniikka missä pieni määrä dieselpolttoainetta hoitaa kaasuseoksen sytyttämisen. Suurimmat haasteet nesteytetyn maakaasun käyttöön laivoissa liittyy jakeluverkoston rakentamiseen ja suureen säiliötilavuuteen laivoissa.

SOLAS 2009 vuotovakavuusvaatimukset

Todennäköisyys laskelmia koskien vuototilateita tullaan jatkossa soveltamaan sekä rahti että matkustajaaluksille. Tämän todennäköisyys ajattelun tarkoitus on että kanden identtisen aluksen mahdollisuus selvitä vauriotapauksessa olisi sama. Uudet säännöt vaativat myös että matkustajaalusten kohdalla esitetään tiettyjä vahinkoskenaarioita laskelmissa.

Safe Return to Port

Uusille matkustaja-aluksille tuli 2011 voimaan sääntöjä aluksen toiminnasta vakavan onnettomuuden sattuesa ja millä tavalla aluksen on pystyttävä toimimaan päästäkseen turvallisesti satamaan vahingoittuneessa tilassa. Nämä uudet säännöt vaikuttavat lähinnä uusien matkustajaaluksien suunnitteluun.

Goal Based Construction Standards

Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä(IMO) on päätetty että tulevaisuudessa sääntöjä kehitetään enemmän riskien perusteella ja otetaan huomioon myös millä tavalla itse riskiä voidaan välttää sen sijasta että aina varmistetaan turvallisuutta teknisillä tai rajoittavilla ratkaisuilla.

Life Boat Hooks

Pelastusveneiden nostokoukut ovat aiheuttaneet tiettyjä ongelmia harjoitustilanteissa ja IMOssa on hyväksytty toimenpideohjelma jonka mukaan kaikkia kopukkuja tullaan tarkastamaan ja mahdollisesti vaihtaa tulevaisuudessa. Nämä uudet vaatimukset tulevat voimaan 2013 lähtien.