Työmarkkina-asiat

Suomen Varustamot ry osallistuu kotimaiseen, varustamoalaa koskevaan elinkeinopolitiikkaan ja päätöksentekoon työ- ja sosiaalilainsäädännössä ja neuvottelee työehtosopimuksista alan työntekijäjärjestöjen kanssa. Lisäksi yhdistys tarjoaa työmarkkina-asioihin liittyviä tilastoja sekä kursseja ja koulutusta.

Yhteyshenkilöt:  Hans Ahlström tai Tomi Tanskanen

Tilastot

Parhaan kokonaiskuvan merenkulkijoiden keskiansioista saa Merimieseläkekassan (MEK) tilastoista.

Lomakkeet