Ilmastosuojelu ja ilmastonmuutos

Ilmansuojelun tavoite on parantaa ilman laatua. Laivojen pakokaasujen haitalliset päästöt ovat vähentyneet viime vuosina sekä lainsäädännön tiukentuessa että varustamoiden vapaaehtoisin toimin.

Ihmisen toiminta on lisännyt ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuutta ja aiheuttanut ilmakehän lämpenemistä. Merenkululla on myös omalta osaltaan velvollisuus vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja hidastaa ilmastonmuutosta sekä sen seurannaisvaikutuksia.