Merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen taloudelliset ohjauskeinot

Kasvihuonekaasupäästöjen teknisten ja operatiivisten toimenpiteiden avulla ei uskota saavutettavan riittäviä vähennyksiä merenkulun päästövähennysten osalta. Näiden lisäksi kehitetään taloudellisia ohjauskeinoja. IMO:ssa on ollut esillä kaikkiaan 10 eri vaihtoehtoa, joista päävaihtoehdot ovat päästökauppa ja bunkkerimaksu sekä myös laivan energiatehokkuuteen perustuva malli. Edistyminen IMO:ssa on ollut hyvin hidasta, koska osa kehitysmaista peräänkuuluttaa Kioton sopimuksen mukaista 'yhteisen mutta eriytetyn vastuun periaatetta' (CBDR), jossa kehitysmailla ei ole vastuuta CO2 päästötavoitteisiin pääsemisen osalta. Tämä on ristiriidassa IMO:n periaatteen mukaan kohdella kaikkia aluksia tasa-arvoisesti.

Bunkkerimaksu-järjestelmän puitteissa perittäisiin jokaisesta alusten käyttämästä polttoainetonnista bunkkerimaksua ja raha kerättäisiin IMO:n puitteissa hallinnoitavaan kasvihuonekaasupäästö-rahastoon. Päästökauppa voidaan toteuttaa monella eri tavalla. IMO:n puitteissa ei ole vielä keskusteltu mahdollisen järjestelmän yksityiskohdista.

Jos merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen vähennystoimissa tarvitaan teknisten ja operointiin liittyvien toimenpiteiden lisäksi myös taloudellisia ohjauskeinoja, niin Suomen Varustamot tukee kahdesta päävaihtoehdosta bunkkerimaksua. Bunkkerimaksua puoltaa järjestelmän yksinkertaisuus toteutuksen ja hallinnoinnin osalta sekä varustamoissa että valtionhallinnossa. Järjestelmä on kustannustehokas ja sen pitkäaikainen ympäristöhyöty on selkeä. Bunkkerimaksu on tasapuolinen, helppo toteuttaa kaikille laivoille maailmanlaajuisesti ja se riippuu suoraan laivojen polttoaineenkulutuksesta. Väärinkäytösten mahdollisuus on bunkkerimaksujärjestelmässä pieni ja se ei aiheuta kilpailun vääristymistä. Järjestelmä ohjaa vähentämään bunkkerikulutusta ja samalla vähentää kasvihuonekaasupäästöjä nimenomaan sektorin sisällä. Bunkkerimaksulla kerättyjä varoja on mahdollisuus saada takaisin toimialan päästövähennysteknologian T & K hankkeisiin. Bunkkerimaksu on merenkulkuelinkeinolle varmempi järjestelmä, koska bunkkerimaksun hinta on sama useamman vuoden ja operoinnin ennakointi on näin helpompaa. Tämä turvaa merikuljetusten jatkumisen ja antaa mahdollisuuden luonnolliseen taloudelliseen kasvuun. SV:n globaali kattojärjestö, kansainvälinen merenkulun kauppakamari (ICS), kannattaa myös kahdesta päävaihtoehdosta bunkkerimaksua.