Merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen vähennystoimet

Tärkeimpiä ihmisen tuottamia kasvihuonekaasuja ovat hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja dityppioksidi (N2O). Merkittävä päästöjen lähde on fossiilisten polttoaineiden eli hiilen, öljyn ja maakaasun käyttäminen energiantuotannossa ja liikenteessä.

Merikuljetusten osuus maailman kaupasta on 90 %, mutta merenkulun osuus CO2 päästöistä on globaalisti vain 2,7 %. Merenkulkuelinkeino on sitoutunut vähentämään osaltaan kasvihuonekaasupäästöjä. Tärkeätä on, että päästöjä vähennetään nimenomaan sektorin sisällä ja kustannustehokkaalla tavalla. Päästövähennystoimenpiteiden ei tule rajoittaa merikuljetuksia, maailman kauppaa tai taloudellista kasvua.

YK:n alainen merenkulkujärjestö IMO on oikea taho sääntelemään luonteeltaan globaalia merenkulkua ja merenkulun kasvihuonekaasupäästörajoituksia. IMO:n tulee tehdä tiivistä yhteistyötä YK:n ilmastoneuvotteluiden kanssa, mutta pitää kiinni omista periaatteistaan, joista tärkein on aluksen lipusta riippumaton tasapuolisuus. YK:n ilmastokokous jatkaa työtään liittyen myös kansainvälisen merenkulun kasvihuonekaasupäästöihin, mutta on toistaiseksi jättänyt päätöksenteon IMO:lle. Merenkulkuelinkeinon on varmistettava, että alaa ei nähdä mahdollisena rahankeräyslähteenä muihin ilmastohankkeisiin vaan että päästövähennykset tehdään sektorin sisällä ja mahdolliset varat ohjataan sektorin omiin hankkeisiin. Merenkulun luonteesta johtuen päästövähennyskeinojen tulee olla globaaleja ja alueelliset ratkaisut eivät tule elinkeinon kannalta kyseeseen.

IMO valmistelee kasvihuonekaasupäästöjen osalta teknisiä (Energy Efficiency Design Index EEDI) ja operatiivisia toimenpiteitä (Energy Efficiency Operational Indicator EEOI; Ship Energy Efficiency Managemant Plan SEEMP) sekä taloudellisia ohjauskeinoja. EEOI on varustamoille suunnattu vapaaehtoinen energiataloudellisen operoinnin työkalu. IMO hyväksyi heinäkuussa 2011 pakollisen energiatehokkuussuunnitelman (SEEMP) kaikille aluksille, joiden vetoisuus on yli 400, kasvihuonekaasujen vähentämiseksi. Energiatehokkuussuunnitelma on vaadittu 1.1.2013 lähtien. Suunnitelma laaditaan IMO:n ohjeiden mukaisesti.

Euroopan komissio odotti IMO:lta päätöksiä vuoden 2011 loppuun mennessä ja aloitti tämän jälkeen alueellisen järjestelmän valmistelun merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen sisällyttämiseksi omiin päästövähennystavoitteisiinsa. Loppuvuodesta 2012 komissio otti kuitenkin aikalisän taloudellisen ohjauskeinon valmistelun osalta ja ilmoitti antavansa vuonna 2013 ehdotuksen merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen monitoroinnista, raportoinnista ja verifioinnista (MRV).

Merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen taloudelliset ohjauskeinot

Eurooppalainen standardityö koskien kuljetuspalveluista aiheutuvien energiakulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen laskenta- ja ilmoitusmenetelmiä

CEN (European Committee for standardization) on tehnyt standardin kaikkien liikennemuotojen energiakulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen määrittämiseksi sekä yhtenäisen ilmoitusmenetelmän luomiseksi.