Breaking Waves 2020

Breaking Waves 2020 järjestetään 18.11.2020 virtuaalisena tapahtumana verkossa. Puhujina kuullaan mm. Clarkson Researchin Dr.Martin Stopford, Euroopan komission Magda Kopczynska ja Wärtsilän Roger Holm.

Kuluvan vuoden aikana merenkulkualaa, kuten koko maailmaa, on haastettu ulkoisten arvaamattomien voimien toimesta. Osa vaikutuksista muokannee merenkulkualaa pysyvästi. Jotta tuleviin vaikutuksiin osataan reagoida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, on alan eri toimijoiden lisättävä vuoropuhelua, yhdistettävä voimansa ja jaettava ymmärrystä nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Ala tarvitsee jatkuvaa ja avointa vuoropuhelua kenties enemmän kuin koskaan. Breaking Waves 2020 keskittyy tilannekuvan luomiseen ja jakamiseen alan toimijoiden välillä, sekä uusien mahdollisuuksien tunnistamiseen. Tilaisuus tuo kaikkien ulottuville maailmanluokan asiantuntijoiden näkemykset ja tarjoaa osallistujille alustan tiedonjakamiseen sektorin eri kulmilta. Breaking Waves mahdollistaa Euroopan merenkulualan ammattilaisten vuoropuhelun nyt kolmatta kertaa.

Liity mukaan 18.marraskuuta 2020 klo. 14.00 – 17.00 – verkossa

Konferenssin ohjelma on julkaistu  

Breaking Waves konferenssi tuo yhteen Euroopan merenkulun yksityiset toimijat, julkisen sektorin sekä asiantuntijat.

Aiheena on tänä vuonna älykäs palautuminen vallitsevan pandemian aiheuttamista vaikutuksista. Ohjelma perustuu alan kansainvälisten asiantuntijoiden alustuksiin, yhteiseen työskentelyyn, sekä tilannekuvaa luotaavaan paneelikeskusteluun. Tapahtuma on intensiivinen ja interaktiivinen.

Tänä vuonna Breaking Waves tilaisuudessa osaamistaan jakaa esimerkiksi:

Dr. Martin Stopford, President, Clarkson Research

Magda Kopczynska, Director for Waterborne Transport, DG MOVE European Commission

Roger Holm, President, Wärtsilä Marine Business & EVP, Wärtsilä Corporation

Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen, tilaisuus on tänä vuonna ilmainen. Rekisteröidy!

Rekisteröityminen: Breaking Waves 2020

Lue lisää ja katso koko ohjelma: www.breakingwaves.fi