Breaking Waves konferenssi

Breaking Waves 2019 on jälleen täällä 21.11. – suurempana ja parempana kuin koskaan

Automaatio ja digitalisaatio muuttavat maailmaa ja muokkaavat merenkulkua ennennäkemättömällä tavalla. Ilmastonmuutos on luultavasti aikamme suurin haaste ja se ajaa koko merenkulun sektorin keskittymään päästöjen vähentämiseen ja miettimään rahdista aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Maailmanlaajuisen meriliikenteen ennustetaan kasvavan nopeasti tulevina vuosina, ja paine pysyä kilpailukykyisenä globaaleilla markkinoilla kasvaa.

Breaking Waves tuo kaikki Euroopan merenkulun avainpelaajat yhteen, vastaamaan haasteisiin ja pohtimaan mahdollisuuksia menestykseen yhä kovemmassa globaalissa kilpailussa. Euroopan merenkäynnin ammattilaiset ovat asemassa, jossa heillä on kyky tuottaa ratkaisuja, jotka vaikuttavat maailmanlaajuisesti.

Breaking Waves tulee jälleen olemaan osa maailman johtavinta start-up tapahtumaa SLUSH:ia. Tänä vuonna keskitytään koko logistisen ketjun ja ekosysteemin rt-vaikutusten näkökulmiin merenkulussa. Konferenssi tuo yhteen johtajat, merenkulun asiantuntijat sekä start-up yritykset.

Konferenssin ohjelma on nyt julkaistu.

Lue lisää osoitteessa:

www.breakingwaves.fi .