Alternativa bränslen

Drivkrafterna för sjötrafiken 2018- 2050/2060 kommer att vara

  1. Fossil olja kombinerat med olika utsläppsminskningsteknologier (vind, våg och sol)
  2. Kondenserad naturgas (LNG) + övriga
  3. Biobränsle i vätskeform eller som gas.

Som alternativa bränslen

  1. Ökad användning av landström på korta sträckor, batterier
  2. Väte eller metanol i bränsleceller (genombrott?) (Alternativen 4. och 5. är CO2-fria, om fossil energi inte används i produktionen!)

Olof Widén
Johtava asiantuntija

Olof Widén on Johtava asiantuntija, hänen vastuualueena on mm. ympäristökysymykset, alusturvallisuus sekä pätevyysasiat.
+358400 723355
olof.widen@shipowners.fi