Alternativa bränslen

Drivkrafterna för sjötrafiken 2018- 2050/2060 förväntas att vara

  1. Fossil olja kombinerat med olika utsläppsminskningsteknologier (vind, våg och sol)
  2. Kondenserad naturgas (LNG) + övriga
  3. Biobränsle i vätskeform eller som gas.

Som alternativa bränslen

  1. Ökad användning av landström på korta sträckor, batterier
  2. Väte eller metanol i bränsleceller

(Alternativen 4. och 5. är CO2-fria, om fossil energi inte används i produktionen!)

Mats Björkendahl
Specialsakkunnig, miljö och fartygsteknik

Mats Björkendahl är specialsakkunnig inom miljöfrågor och fartygsteknik. Telefon: +358 400 665 228, Epost: mats.bjorkendahl@shipowners.fi