Försäkrings­frågor

Modifiering av Nordiska Sjöförsäkringsplanen

Modifiering av den Nordiska Sjöförsäkringsplanen pågår och arbetet kommer att avslutas via året 2019. Rederierna i Finland har valt vicehäradshövding Olli Kytö som sin representant i modifieringskommitteen.

Sinikka Hartonen
Miljö och teknologi

Sinikka Hartonen svarar för frågor gällande miljö och teknologi.