Försäkrings­frågor

Modifiering av Nordiska Sjöförsäkringsplanen

Modifiering av den Nordiska Sjöförsäkringsplanen pågår och arbetet kommer att avslutas via året 2019. Rederierna i Finland har valt vicehäradshövding Olli Kytö som sin representant i modifieringskommitteen. Kytö jobbar på konsultbasis och dessutom har det grundats en RiF ad hoc referensgrupp för att stöda hans arbete.

Olof Widén
Ledande sakkunnig

Olof Widén är Senior Advisor på området säkerhet, teknik och miljöfrågor.
olof.widen@shipowners.fi / 0400 723355