Expert inom sjösäkerhet och teknik

Rederierna i Finland har som mål att utveckla sjöfartens säkerhet och teknik. Vi samarbetar med Trafiksäkerhetsverket (TraFi) och kommunikationsministeriet. Vi sköter internationell intressebevakning i teknik- och säkerhetsfrågor genom internationella sjöfartsorganisationer.

Kontaktperson: Bernt Bergman