För en miljövänlig och konkurrenskraftig sjöfart

Rederierna i Finland främjar sina medlemmars miljövänliga och konkurrenskraftiga sjöfart både på nationell och internationell nivå. Vi följer aktivt beredningen av miljöbestämmelser, utvecklingen i miljöteknologi samt de lösningar som forskningen erbjuder på de allt strängare miljöbestämmelserna och den grönare sjöfarten.

Rederierna i Finland är medveten om Östersjöns särdrag och har för sin del bundit sig vid att förbättra Östersjöns tillstånd genom en allt miljövänligare och säkrare sjöfart.

Vi samarbetar med hela sjöklustret, transportkedjan, materieltillverkare, myndigheterna, forskare och Östersjöns skyddsorganisationer. Ett omfattande samarbete med olika aktörer, att finna bästa praxis som gagnar alla, samt ett förutseende och aktivt grepp om utvecklingen i framtiden garanterar de bästa förutsättäningarna för en hållbar sjöfart och en plats i främsta ledet.

Kontaktperson: Olof Widén