Kontakt

Med tunnelbana
Järnvägstorget eller Kajsaniemi stationerna till fots till Alexandersgatan söderut i ca 3 min.

Från järnvägsstationen till fots ca 3 min

Med spårvagn
Nr 4 eller 7B hållplatsen från Stockmann följande österut

Med bil
Koordinaterna är 60 ° 11 '9' 'N, 24 ° 57' 40 '' E
Avgiftsbelagd parkering i Gloets parkeringshus

Besöks- och postadress:
Redarierna i Finland
Alexandersgatan 44
FI-00100 HELSINKI

Telefon: 010 841 0500

E-post:
info@shipowners.fi
etunimi.sukunimi@shipowners.fi

Mariehamn

Besöks- och postadress:
Norra Esplanadgatan 4 B
AX-22100 Mariehamn,

Telefon: 010 841 0500

E-post:
info@shipowners.fi
etunimi.sukunimi@shipowners.fi