Rederierna i Finland

Föreningens historia sträcker sig till år 1917. Då grundades Sjöfartsförbundet, som verkade fram till år 1932. Sjöfartsförbundets verksamhet återupptogs av Finlands Skeppsredaresförening, vars namn senare ändrades till Finlands Rederiförening.

På Åland verkade en rederiförening med namnet Ålands Redarförening.  Finlands Rederiförening, Ålands Redarförening (grundad 1934) och Fraktfartygs-föreningen (grundad 1986) bildade år 2008 tillsammans den nuvarande föreningen Rederierna i Finland rf.