Rederierna i Finland är rederibranschens intressebevakare i arbetsmarknadsfrågor

Rederierna i Finland deltar i den inhemska näringspolitiken som gäller rederibranschen och i beslutsprocessen i arbets- och social-lagstiftningen och förhandlar om arbetsavtal med arbetstagar-organisationerna. Dessutom erbjuder föreningen statistik som berör arbetsmarknadsfrågor samt kurser och utbildning.

Kontaktpersoner: Hans Ahlström eller Tomi Tanskanen