Rederierna i Finland utvecklar utbildningen inom sjöfarten

Rederierna i Finland arbetar fortsättningsvis för att säkra en trygg och konkurrenskraftig utbildning.

Sjöfartsbranschen är möjligen världens mest internationella näringsgren (se www.marisec.org) vars behörighetsbrev gäller på fartyg överallt i världen, i princip under vilken flagga som helst.

Rederierna i Finland har sin egen utbildningspolitiska målsättning som tar i beaktande de internationella bestämmelserna om branschens kompetens och kunnande, till exempel IMO:s STCW konvention och EU:s utbildningsdirektiv. Vi har deltagit i flera år i beredningen och utvecklingen av ovanstående konvention både i IMO, EU och i våra egna internationella organisationer. Vi har redan länge arbetat i Utbildningskommissionen för sjöfartsbranschen, där den väsentligaste uppgiften är att uppta den ovanstående internationella konventionen i den nationella lagstiftningen.

Bestämmelser som styr den nationella utbildningen bör också följas upp och utvecklas till att bättre stämma överens med sjöfartens behov.