Turvallisuus

Turvallinen ja vastuullinen merenkulku on edellytys laadukkaalle varustamotoiminnalle. Suomen Varustamot ry:n tavoite on kehittää meriliikenteen turvallisuutta ja tekniikkaa. Toimimme yhteistyössä Liikenteen turvallisuusviraston (http://www.trafi.fi) sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa (http://lvm.fi). Kansainvälistä varustamoalan edunvalvontaa tekniikka- ja turvallisuusasioissa hoidamme kansainvälisten merenkulkujärjestön IMO:n kautta (http://www.imo.org) mutta myös EU-direktiivien kautta. Suomen meriturvallisuuslainsäädäntö perustuu IMO ja EU lainsäädäntöön ja alusturvallisuutta valvoo suomessa Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi). Suomen varustamot osallistuu kaikilla tasoilla  merenkulkua koskevien lakien valmisteluun ja ovat osana Suomen valtuuskuntaa IMO:n kokouksissa.

Olof Widén
Johtava asiantuntija

Olof Widén on Johtava asiantuntija, hänen vastuualueena on mm. ympäristökysymykset, alusturvallisuus sekä pätevyysasiat.
+358400 723355
olof.widen@shipowners.fi