Navigointi ja tekniikka

Tekniset kysymykset liittyvät olennaisesti myös meriturvallisuuteen ja aluksen turvalliseen käyttöön. Tekninen turvallisuus perustuu merenkulussa pitkälti kansainvälisten luokituslaitosten sääntöihin ja kokemukseen. Kansainvälisellä tasolla teknisiä sääntöjä säädetään myös kansainvälisen merenkulku-järjestön (IMO) toimesta. Suomen Varustamot seuraa teknisten sääntöjen kehitystä ja vaikuttaa omalta osaltaan niitten sisältöön omien kattojärjestöjensä ECSA:n ja ICS:n kautta sekä osallistumalla Liikenteen turvallisuus viraston (Trafi) ja Liikenne ja viestintä ministeriön lainsäädännön valmistelutyöhön.

Puhtaammat ja uusiutuvat polttoaineet

Tulevaisuuden vaatimukset meriliikenteen päästöille asettavat myös uusia haasteita polttoaineelle. Nesteytetty maakaasu (LNG) on noussut varteenotettavaksi vaihtoehdoksi puhtaammaksi laivapoltto-aineeksi. Kaasukäyttöisia moottoreita on käytetty voimalaitoksissa ja tietyissä alustyypeissä jo vuosia ja markkinoilla on lähinnä kaksi eri tekniikka, nimittäin niin sanottu puhdas kaasumoottori, joka toimii otto periaatteella ja kaksoipolttoiane(DualFuel) tekniikka missä pieni määrä dieselpolttoainetta hoitaa kaasuseoksen sytyttämisen. Suurimmat haasteet nesteytetyn maakaasun käyttöön laivoissa liittyy jakeluverkoston rakentamiseen ja suureen säiliötilavuuteen laivoissa.

Sinikka Hartonen
Johtava asiantuntija

Sinikka Hartonen on Johtava asiantuntija, vastuualueenaan teknologia, tutkimus ja kehitys, sekä digitalisaatio ja automaatio. +358 40 732 3164 sinikka.hartonen@shipowners.fi