IMO:n GHG työryhmä

IMO:n niin kutsuttu GHG-ympäristönsuojelutyöryhmä (ISWG-GHG) kokoontui Lontoossa 11.-15.11.2019. IMO:n alkuperäisen globaalin merenkulun kasvihuonekaasujen vähentämisstrategian mukaisesti, työryhmällä oli MEPC74 ympäristönsuojelukomiteakokouksen antama tehtävä käsitellä eri toimenpide ehdotuksia.

Työryhmä käsitteli konkreettisia toimenpidevaihtoehtoja, miten kuljetussuoritusten energiatehokkuutta olemassa olevilla aluksilla saataisiin parannettua lyhyellä aikavälillä. Toimenpide ehdotukset voidaan karkeasti arvioiden jakaa tavoitepohjaisiin sekä ohjaaviin ja pakottaviin toimenpiteisiin. Suurin osa jäsenvaltioista kannatti tavoitepohjaisia vähennystoimenpiteitä, sillä nämä mahdollistavat sopeutumistoimia ja joustavuutta. Työryhmä oli yleisesti sitä mieltä, että tavoitepohjaiset toimenpiteet kannustavat jatkuvaan kehitykseen ja innovaatioihin, jotka uudistavat koko alaa.

Työryhmä määritteli kaksi selkeää lähestymistapaa, joita lähdetään kehittämään rinnakkain. Ensimmäinen lähestymistapa perustuu pääosin operatiivisiin energiantehokkuuden parantamismenetelmiin, joilla olisi pakolliset aluskohtaiset päästövähennystavoitteet. Käytännössä tämä tarkoittaisi SEEMP:in (Ship Energy Efficiency Management Plan) seurannan edelleen kehittämistä pakollisilla mittareilla, indekseillä ja jatkuvilla auditoinneilla.

Toinen lähestymistapa perustuisi tekniseen menetelmään, jossa ehdotetaan, että olemassa oleville aluksille laskettaisiin energiatehokkuuden indeksiarvo matemaattisen kaavan mukaan, ja sitä verrattaisiin EEDI vähennystasoihin riippuen aluksen tyypistä. EEDI on uusia aluksia koskeva energiatehokkuus suunnitteluindeksi, joka edellyttää että alukset ovat edeltäjiään energiatehokkaampia. Tämän menetelmän mukaan alukset voivat parantaa energiatehokkuutta lähinnä teknisten muutosten kautta. Seuranta pohjautuisi tarkastuksiin ja sertifiointeihin.

Ympäristönsuojelukomitean tulee tulevissa päätöksissään arvioida kuinka tehokkaita nämä toimenpide ehdotukset ovat. Arvioinneissa tulee myös huomioida erityisolosuhteet, sekä se että kehitysmaille ei koidu suhteettoman suuria kielteisiä vaikutuksia.

Edellä mainittujen toimenpide ehdotusten lisäksi kokouksessa käsiteltiin kysymyksiä liittyen niin kutsuttuun metane slipiin joka muodostuu LNG:tä poltettaessa, öljykuljetusten haihtuvien orgaanisten aineiden päästöihin, sekä keinoihin joilla edistää tulevaisuuden vaihtoehtoisten ja fossiilivapaiden polttoaineiden käyttöönottoa. Työryhmä myös laati tekstin resoluutioon, jota tullaan käsittelemään seuraavassa ympäristönsuojelukomission kokouksessa, jossa IMO kannustaa jäsenmaita vapaaehtoisten toimenpideohjelmien laatimiseen, joilla edistetään kansainvälisen merenkulun aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä.

Kokoukseen toimitetut toimenpide esitykset löytyvät alla olevasta taulukosta. LVM ja Traficom ovat valmistelleet yhteenvedon esityksistä. Voit tutustua yhteenvetoon tästä.

Suomen Varustamoiden kantoihin liittyen GHG-vähentämistoimenpiteisiin voit tutustua täältä.

 

SUBMISSION BY TOPIC PDF
ISWG-GHG 6/2 Japan and Norway Initial impact assessment of the energy efficiency improvement measure on existing ships (EEXI) Norway and Japan
ISWG-GHG 6/2/1 Denmark Initial impact assessment of the goal-based short-term measure proposed in document MEPC 74/7/4 Denmark
ISWG-GHG 6/2/2 Norway Strengthening the SEEMP – introducing a mandatory audit or survey scheme Norway
ISWG-GHG 6/2/3 Japan and Norway Revised proposal for goal-based energy efficiency improvement measure utilizing Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI) Japan and Norway
ISWG-GHG 6/2/4 Greece Proposal for approval by MEPC 75 of mandatory amendments to further strengthen the Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) Greece
ISWG-GHG 6/2/6 Bahamas, Chile, Liberia, India, Singapore, United Arab Emirates, ICS, IPTA and RINA Proposal for approval by MEPC 75 of mandatory amendments to strengthen the Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) Bahamas, Chile, Liberia, India, Singapore, United Arab Emirates, ICS, IPTA and RINA
ISWG-GHG 6/2/7 France and Monaco Goal based approach and speed optimization France and Monaco
ISWG-GHG 6/2/8 France Speed regulation for bulkers and oil and chemical tankers France
ISWG-GHG 6/2/10 China Main elements of the mandatory operational energy efficiency performance rating mechanism and the potential technical solutions China
ISWG-GHG 6/2/11 Denmark, Germany and Spain Proposal for a goal-based short-term reduction measure Denmark, Germany and Spain

 

ISWG-GHG 6/2/12 BIMCO Proposal to regulate power of existing ships as a proxy for emissions, both of which having a relationship to speed Bimco
ISWG-GHG 6/2/13 CSC Initial impact assessment of the proposal to regulate ship operational speed together with a description of criteria that should be used to identify short-term measures for adoption and implementation CSC
ISWG-GHG 6/2/14 Brazil Initial impact assessment of candidate short-term measures and the importance of an energy efficiency indicator for existing ships Brazil
ISWG-GHG 6/4 China, Saudi Arabia, Singapore and IAHP Proposal on a draft MEPC resolution on encouragement of Member States to submit National Action Plans China, Saudi Arabia, Singapore and IAHP
ISWG-GHG 6/5 Norway Principles for developing lifecycle carbon intensity guidelines Norway
ISWG-GHG 6/5/1 Republic of Korea Further consideration on development of the lifecycle GHG/carbon intensity guidelines for all types of fuels Republic of Korea
ISWG-GHG 6/5/2 United Kingdom Setting the framework for shipping’s new fuels UK
ISWG-GHG 6/5/3 CSC The climate impact of Liquefied Natural Gas as a fuel for shipping taking into account methane slip from marine engines and from the supply chain CSC
ISWG-GHG 6/7 Norway The need for a flexible compliance mechanism Norway
ISWG-GHG 6/7/1 Finland Digitalization as a tool to reduce GHG emissions in maritime transport Finland

Sinikka Hartonen
Ympäristö ja Teknologia

Sinikka Hartonen vastaa ympäristöön ja teknologiaan liittyvistä kysymyksistä. +358 40 732 3164 sinikka.hartonen@shipowners.fi