Vaihtoehtoiset polttoaineet

Vesiliikenteen käyttövoimat 2018-2050/2060, odotetaan olevan:

  1. Fossiilinen öljy yhdistettynä erilaisiin päästövähennysteknologioihin, (tuuli, aalto ja aurinko)
  2. Nesteytetty maakaasu (LNG),+ muut
  3. Nestemäinen tai kaasumainen biopolttoaine.

Vaihtoehtoisina polttoaineina

  1. Maasähkön lisätty käyttö lyhyillä reiteillä, paristot.
  2. Vetyä tai metanolia polttokennoissa

Vaihtoehdot 4. ja 5. hiilidioksidivapaita, ellei tuottamiseen käytetä fossiilista energiaa.

 

Mats Björkendahl
Erityisasiantuntija, Merenkulun ympäristöasiat ja alustekniikka

Mats Björkendahl toimii merenkulun ympäristöasioiden ja alustekniikan erityisasiantuntijana. Puhelin: +358 400 665 228, sähköposti: mats.bjorkendahl@shipowners.fi