Vaihtoehtoiset polttoaineet

Vesiliikenteen käyttövoimat 2018-2050/2060, odotetaan olevan:

  1. Fossiilinen öljy yhdistettynä erilaisiin päästövähennysteknologioihin, (tuuli, aalto ja aurinko)
  2. Nesteytetty maakaasu (LNG),+ muut
  3. Nestemäinen tai kaasumainen biopolttoaine.

Vaihtoehtoisina polttoaineina

  1. Maasähkön lisätty käyttö lyhyillä reiteillä, paristot.
  2. Vetyä tai metanolia polttokennoissa

Vaihtoehdot 4. ja 5. hiilidioksidivapaita, ellei tuottamiseen käytetä fossiilista energiaa.

 

Sinikka Hartonen
Ympäristö ja Teknologia

Sinikka Hartonen vastaa ympäristöön ja teknologiaan liittyvistä kysymyksistä. +358 40 732 3164 sinikka.hartonen@shipowners.fi