Arctia: Jäänmurtokausi 2017-2018 päättyi

12. June 2018

Itämeren jäänmurtokausi 2017-2018 päättyi suomalaisten jäänmurtajien osalta perjantaina 18.5.2018, kun kauden viimeinen jäänmurtaja Kontio lähti Perämereltä kohti kotisatamaa Helsingin Katajanokalla. Jäätalvi oli kahteen edelliseen talveen verraten vaativa, mutta pitkän ajan keskiarvoon nähden tavanomainen jääpeitteen enimmäislaajuuden osalta.
”Kulunut jäätalvi oli sinänsä erikoinen, että vielä tammikuussa näytti siltä, että talvi jää ’perusleudoksi’, kuten muutamat edeltävät talvet. Sään voimakkaan kylmenemisen todennäköisyytenä oli tammikuun lopussa pitkien sääennusteiden valossa vain yksi prosentti. Helmikuun puolivälissä tilanne muuttui ja sää kylmeni merkittävästi. Itämeren jääpeite alkoi kasvaa. Talven laajin jäätilanne saavutettiin maaliskuun 5. päivänä, jolloin jäätä oli runsaan 170 000 neliökilometrin alueella. Tämä on hyvin lähellä pitkäaikaisten tilastojen keskiarvoa”, kertoo Ilmatieteen laitoksen jääasiantuntija Jouni Vainio.
Kuluneella kaudella Arctian jäänmurtajille kertyi operointipäiviä yhteensä 663, avustuksia 2 027 ja hinauksia 222. Offhire-päiviä, eli päiviä jolloin jokin jäänmurtaja ei teknisistä syistä kyennyt toteuttamaan tehtäviään, kertyi kauden aikana vain neljä. Kaikki kahdeksan jäänmurtajaa olivat jäänmurtotyössä yhtä aikaa helmikuun 28. päivästä maaliskuun 29. päivään eli 30 päivän ajan.
”Tammikuun lopun tietojen valossa jäätilanne Itämerellä muuttui yllättäen merkittävästi kesken kauden. Helmikuun lopussa oli jo koko kalusto töissä. Operatiivisesti kiireisin aika painottui keskimääräistä myöhäisempään ajankohtaan”, kommentoi Arctian jäänmurron johjaja Tom Ekegren.
Tällä kaudella eniten jäänmurtotyötä teki Kontio, joka lähti ensimmäisenä murtajana pohjoiseen joulukuun 18. päivä 2017 ja palasi viimeisenä murtajana Katajanokalle toukokuun 20. päivä 2018. Kontiolle kertyi kaudella yhteensä 153 operointipäivää, 412 avustusta ja 34 hinausta.
Kontion päällikkö Timo Jeskanen on kauteen tyytyväinen: ”Kontio aloitti pohjoisimpana murtajana Kemi-Tornio -alueella, mutta talven alkaessa kiristää otettaan helmikuussa siirryimme keskiselle Perämerelle, suurten murtajien Polariksen ja Urhon otettua paikkansa pohjoisessa. Kontio operoi pääosin Raahen seudulla, mutta käytännössä avustettiin kuitenkin Kalajoelta Karlsborgiin ulottuvalla alueella, aina tarpeen mukaan. Jäätilanne oli menneenä talvena mielestäni helppo, kiitos kovien pakkasten, jolloin koko Perämeri jäätyi kauttaaltaan. Pakkastalvena myös tuulet ovat yleensä suhteellisen heikkoja korkeapaineiden vuoksi, eikä jäävalleja pääse juuri syntymään. Tämä helpottaa aina jäänmurtajien työtä.”
Arctia kiittää Liikennevirastoa, VTS-keskuksia, jäänmurtajien avustamia aluksia, satamia ja luotseja, ruotsalaisia jäänmurtajia sekä muita yhteistyökumppaneitaan kuluneesta jääkaudesta.

Finnish Shipowners’ Association