Meriaura raportoi hiilijalanjäljestä

9. August 2018

Meriaura on ottanut käyttöön merikuljetusten hiilijalanjälkiraportin. Raportti tuotetaan matkakohtaisesti Fleetrange-ohjelmiston avulla, joka on ollut Meriaurassa käytössä kesästä 2017. Fleetrange on pilvipohjaiseen IoT-teknologiaan perustuva ohjelma, jota on Meriaurassa pilotoitu yhteistyössä ohjelmiston kehittäjien kanssa.

Fleetrangen avulla Meriaura pyrkii digitalisoimaan toimintojaan ptimoimalla merikuljetuksia ja minimoimalla painolastimatkoja. Laivojen sijaintitiedot, kulkunopeudet ja arviot saapumisajasta seuraavaan satamaan sekä sää- että jääolot päivittyvät järjestelmään lähes reaaliaikaisesti. ”Laivojen ohjelmat elävät koko ajan, ja Fleetrangen avulla voimme helposti tutkia muutosten vaikutuksia niin aikatauluihin kuin matkojen kannattavuuteenkin. Voimme reagoida muutoksiin nopeammin kuin aikaisemmin”, kertoo Meriaura Groupin toimitusjohtaja Elisa Mikkolainen.

Laivojen matkaohjelmien suunnittelussa polttoaineen kulutuksen minimointi on keskeinen tavoite. Ohjelman avulla voidaan seurata polttoaineen kulutusta ja CO2-päästöjä niin matkakohtaisesti kuin kuljetettua yksikköä kohti. Kuljetusten hiilijalanjälkeä verrataan muihin kuljetusmuotoihin. ”Erityisesti meitä kiinnostaa seurata, paljonko pienempiä päästöt ovat uusilla EcoCoaster-aluksillamme, jotka kuluttavat lähes puolet vähemmän polttoainetta kuin vastaavan kokoiset perinteiset alukset.” Fleetrangen avulla Meriaura voi raportoida asiakkailleen täsmällisesti, miten paljon polttoainetta kului ja päästöjä syntyi tietystä kuljetuksesta.

Kehitystyö ei pysähdy tähän, vaan jatkossa Meriaura pyrkii yhä kattavampaan raportointiin. ”CO2-päästöjen lisäksi tulisi seurata kasvihuonekaasuja kokonaisuudessaan. Vertailussa tulisi ottaa huomioon esimerkiksi LNG:n aiheuttamat metaanipäästöt, jotka ovat ympäristöä kuormittava tekijä”, Mikkolainen painottaa. Meriaura kehittää raportointia niin omasta kuin asiakkaidensa halusta. ”Huoli ympäristöstä on yhteinen asiamme. Ympäristötehokkuus ja asiakastyytyväisyys ovat toisiaan tukevia tavoitteita”, Mikkolainen painottaa.