Energy Efficiency Design Index

EEDI on pakollinen suunnitteluindeksi kaikille uusille aluksille, jonka mukaan uusien aluksien energiatehokkuus tulisi määrittää jo suunnitteluvaiheessa. IMO:ssa laadittu ehdotus EEDI:n käyttöönotosta hyväksyttiin heinäkuussa 2011 öljytankkereiden, kaasutankkereiden, bulkkereiden, konttialusten, kuivarahtialusten (general-cargo), combi- carriereiden sekä jäähdytysalusten osalta. Indeksi tuli pakolliseksi näille aluksille vuoden 2013 alusta. Lähi-merenkulussa yleisesti liikennöivien roro- ja ropax-alusten energiatehokkuusindeksi hyväksyttiin IMO:ssa vasta toukokuussa 2013 ja tuli näille aluksille voimaan syyskuussa 2015.

Vuonna 2018 MEPC 72 kokouksessa EEDI asia oli taas vahvasti esillä. Muutokset viimeisteltiin, joiden myötä roro- ja ropax-alusten EEDIn referenssilinjoja nostetaan 20 %. Siinä päätettiin myös IACSin ehdotuksen mukaisesti, että muutettuja referenssilinjoja sovelletaan EEDI:n vaiheesta 2 eli 1.1.2020 alkaen. Lisäksi päätettiin Etelä-Korean ehdotuksen mukaisesti valmistella referenssilinjoja koskevan päätöslauselmaan, jossa kannustetaan MARPOL-yleissopimuksen VI liitteen sopimusosapuolia harkitsemaan muutettujen referenssilinjojen soveltamista jo ennen niiden kansainvälistä voimaantuloa. Tämä oli Suomelle erittäin tärkeä asia ja kyseisen päätöslauselman sana-muodoksi tuli, ”INVITES FURTHER the Parties to consider the application of the aforesaid amendments to regulation 21 of Annex VI of MARPOL concerning new parameters for determination of reference values of the EEDI to ships entitled to fly their flag as soon as possible, prior to entry into force”.

Finnish Shipowners’ Association