Suomen Varustamot Ry

A trade association with an interest in industrial and labour market policies. Its members include 25 Finnish shipping companies and 105 ships.

Maritime Policy

Our aim is to safeguard the competitiveness and operating conditions of Finnish shipping companies in all sectors.

Safety and technology

The objective of the Finnish Shipowners’ Association is to improve maritime safety and develop maritime technology.

Suomen Varustamot 100-vuotta

Vuosi 2017 on Suomen Varustamoille kaksinkertainen juhlavuosi. 100-vuotiaan Suomen itsenäisyyden lisäksi juhlimme 100-vuotiasta yhdistystämme. Suomen Varustamot on edeltäjineen edustanut varustamoita ja suomalaista merenkulkua jo vuodesta 1917.

29.11.2017 juhlimme 100-vuotista taivaltamme Sata vuotta suomalaista merenkulkua - juhlatilaisuudessa Finlandia-talolla Helsingissä. Illan juonsi Peter Nyman. Juhlatilaisuuden aluksi loimme katsauksen suomalaisen merenkulun historiaan. Merenkulku on aina ollut erottamaton osa Suomen ulkomaankauppaa, kansantaloutta ja itsenäisen Suomen menestystarinaa. Sotavuosina kauppalaivaston merkitys korostui, kun suomalainen kauppalaivasto vastasi tavaranvaihdosta ja sotamateriaalikuljetuksista. Sodat merkitsivät laivastollemme huomattavia tappioita ja sodan jälkeen kauppalaivasto piti rakentaa miltei alusta.  Tästä alkoi uusi aikakausi, joka on antanut vahvan perustan varustamoelinkeinon kehitykselle.

Suomen Varustamoiden toimitusjohtaja Tiina Tuurnala kertoi varustamo toimialan nykypäivästä. Tänä päivänä suomalainen varustamoelinkeino on teknologian ja ympäristöinnovaatioiden edelläkävijä, ja on vahvasti mukana kehittämässä uusia ratkaisuja vähäpäästöiseen merenkulkuun. Suomen Varustamoiden uudessa strategiassa korostuukin vastuullisuus ja innovatiivisuus.

Illan edetessä siirsimme katseen tulevaan paneelikeskustelussa, jonka aiheena oli Tulevaisuuden merenkulku 2030. Suomen meriklusterilla on vahvat mahdollisuudet tulla yhdeksi maailman johtavista meriklustereista. Paneeliin osallistuivat Laura Langh-Lagerlöf Lang Ship:iltä, joka alusti vähäpäästöisestä merenkulusta; Sauli Eloranta Rolls Royce:lta aiheenaan digitalisaatio ja automaatio alalla; Jussi Soramäki valtioneuvoston kansliasta alusti meripolitiikasta nyt ja tulevaisuudessa; sekä Kimmo Mäki Helsingin Satamasta joka puhui mm. merimatkustamisen kansantaloudellisista vaikutuksista. Paneeliin osallistui myös eduskunnan varapuheenmies Arto Satonen. Yleisö osallistui vilkkaasti keskusteluun.

Seminaarin päätteeksi varustamot ottivat mittaa toisistaan leikkimielisessä Kokkisodassa. Juhlailta huipentui Suomen Varustamoiden hallituksen puheenjohtajan Tapani Voionmaan maljapuheeseen. Kiitos kaikille juhlaan osallistuneille, jatketaan yhdessä merimatkaa myös seuraavat sata vuotta eteenpäin!

 

 

Finnish Shipowners' Association represents the interests of the shipping industry

The history of our association dates back to 1917 when Merenkulkuliitto (“Maritime Confederation”) was founded. Merenkulkuliitto is a maritime organisation that operated until 1932. Its operations were carried on by Suomen Laivanvarustajain yhdistys (“Finnish Shipping Association”), that was later renamed Suomen Varustamoyhdistys (“Finnish Shipowners’ Association”).

Info

Shipping News

Brittiläinen merivakuutusyhtiö Standard Club avaa sivukonttorin Dublinissa siinä tapauksessa, että Iso-Britannin vakuutusala jää...
02.12.2017 - Navigator Magazine
Meriteollisuuden Digitalizing Maritime Business -tapahtuma toi yhteen yli 300 alan tulevaisuudesta ja digitalisaatiosta kiinnostunutta...
01.12.2017 - Meriteollisuus - Teknologiateollisuus
Sjöfarten är i nyckelposition när Finland går in för att ytterligare öka tillväxten inom sjöklustret.
30.11.2017 - Sjöfartstidningen
Suomalaisyrityksen innovaatio vakituiseksi osaksi laivan teknologiaa
30.11.2017 - Matkaviikko.fi
Suomen Merenkulkuliitto perustettiin 1917 laivanvarustaja Lars Krogiuksen johdolla. Valtaosa kauppalaivastosta oli tuolloin purjealuksia....
29.11.2017 - Navigator Magazine
Merenkulku on etulinjassa vahvistamassa koko meriklusterin vahvaa kasvua. Suomalaisilla varustamoilla koetellut ympäristöinnovaatiot...
29.11.2017 - Navigator Magazine