Suomi on riippuvainen meriliikenteestä, sen sujuvuudesta ja kilpailukyvystä.  96 prosenttia Suomen viennistä ja tuonnista kulkee meriteitse. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on korostanut entisestään merikuljetusten merkitystä.

Merenkulkuala rakentaa arvoverkostoja, jotka luovat pohjan teollisuuden, matkailun ja muiden elinkeinojen kasvulle. Suomalainen varustamoelinkeino on teknologian ja ympäristöinnovaatioiden edelläkävijä, ja on vahvasti mukana kehittämässä uusia ratkaisuja vähäpäästöiseen merenkulkuun.