Suomi on riippuvainen meriliikenteestä, sen sujuvuudesta ja kilpailukyvystä.  Lähes 90 prosenttia Suomen viennistä ja tuonnista kulkee meriteitse.

Merenkulkuala rakentaa arvoverkostoja, jotka luovat pohjan teollisuuden, matkailun ja muiden elinkeinojen kasvulle. Suomalainen varustamoelinkeino on teknologian ja ympäristöinnovaatioiden edelläkävijä, ja on vahvasti mukana kehittämässä uusia ratkaisuja vähäpäästöiseen merenkulkuun.