Finland är beroende av sjötrafik, dess smidighet och konkurrenskraft. 95 procent av Finlands import och export transporteras till sjöss. Rysslands anfallskrig i Ukraina har ytterligare betonat vikten av sjötransporter.

Sjöfarten bygger värdenätverk, som skapar grunden för tillväxt av industrin, turismen och andra näringsgrenar. De finska rederierna är föregångare i teknologi och miljöinnovationer, och är starkt med i att utveckla nya lösningar för hållbar sjöfart.