Ympäristö

Seuraamme aktiivisesti ympäristömääräysten valmistelua, ympäristöteknologian kehittymistä sekä tutkimuksen tarjoamia ratkaisuja tiukentuviin ympäristömääräyksiin ja vihreämpään merenkulkuun.

Merenkulkupolitiikka

Suomen Varustamot ry osallistuu merenkulkupoliittiseen päätöksentekoon niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Turvallisuus ja tekniikka

Suomen Varustamot ry:n tavoite on kehittää meriliikenteen turvallisuutta ja tekniikkaa. 

Työmarkkina-asiat

Osallistuu varustamoalaa koskevaan elinkeinopolitiikkaan ja päätöksentekoon sekä neuvottelee työehtosopimuksista alan järjestöjen kanssa.

Suomen Varustamot Ry toimii varustamoalan edunvalvojana

Suomen Varustamot  on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka jäsenistöön kuuluu 25 varustamoa ja 105 alusta ulkomaanliikenteessä.

Yhdistyksen toimistot sijaitsevat Helsingissä ja Maarianhaminassa. 
Yhdistys edeltäjineen on valvonut suomalaisten varustamojen etuja elinkeino- ja työmarkkinapolitiikassa jo vuodesta 1917 lähtien.

Suomen Varustamot 100-vuotta

Vuosi 2017 on Suomen Varustamoille kaksinkertainen juhlavuosi. 100-vuotiaan Suomen itsenäisyyden lisäksi juhlimme 100-vuotiasta yhdistystämme. Suomen Varustamot on edeltäjineen edustanut varustamoita ja suomalaista merenkulkua jo vuodesta 1917.

29.11.2017 juhlimme 100-vuotista taivaltamme Sata vuotta suomalaista merenkulkua - juhlatilaisuudessa Finlandia-talolla Helsingissä. Illan juonsi Peter Nyman. Juhlatilaisuuden aluksi loimme katsauksen suomalaisen merenkulun historiaan. Merenkulku on aina ollut erottamaton osa Suomen ulkomaankauppaa, kansantaloutta ja itsenäisen Suomen menestystarinaa. Sotavuosina kauppalaivaston merkitys korostui, kun suomalainen kauppalaivasto vastasi tavaranvaihdosta ja sotamateriaalikuljetuksista. Sodat merkitsivät laivastollemme huomattavia tappioita ja sodan jälkeen kauppalaivasto piti rakentaa miltei alusta.  Tästä alkoi uusi aikakausi, joka on antanut vahvan perustan varustamoelinkeinon kehitykselle.

Suomen Varustamoiden toimitusjohtaja Tiina Tuurnala kertoi varustamo toimialan nykypäivästä. Tänä päivänä suomalainen varustamoelinkeino on teknologian ja ympäristöinnovaatioiden edelläkävijä, ja on vahvasti mukana kehittämässä uusia ratkaisuja vähäpäästöiseen merenkulkuun. Suomen Varustamoiden uudessa strategiassa korostuukin vastuullisuus ja innovatiivisuus.

Illan edetessä siirsimme katseen tulevaan paneelikeskustelussa, jonka aiheena oli Tulevaisuuden merenkulku 2030. Suomen meriklusterilla on vahvat mahdollisuudet tulla yhdeksi maailman johtavista meriklustereista. Paneeliin osallistuivat Laura Langh-Lagerlöf Lang Ship:iltä, joka alusti vähäpäästöisestä merenkulusta; Sauli Eloranta Rolls Royce:lta aiheenaan digitalisaatio ja automaatio alalla; Jussi Soramäki valtioneuvoston kansliasta alusti meripolitiikasta nyt ja tulevaisuudessa; sekä Kimmo Mäki Helsingin Satamasta joka puhui mm. merimatkustamisen kansantaloudellisista vaikutuksista. Paneeliin osallistui myös eduskunnan varapuheenmies Arto Satonen. Yleisö osallistui vilkkaasti keskusteluun.

Seminaarin päätteeksi varustamot ottivat mittaa toisistaan leikkimielisessä Kokkisodassa. Juhlailta huipentui Suomen Varustamoiden hallituksen puheenjohtajan Tapani Voionmaan maljapuheeseen. Kiitos kaikille juhlaan osallistuneille, jatketaan yhdessä merimatkaa myös seuraavat sata vuotta eteenpäin!

 

Info

Merenkulun uutisia

Groningen Seaports, yksi Hollannin suurimmista satamaviranomaisista ja kaupallisista toimijoista, jatkaa jo viime vuonna alkanutta...
23.01.2018 - Navigator Magazine
Verrattuna edelliseen vuoteen vuoden 2017 aikana merionnettomuuksien määrissä tapahtui selvää laskua. Vuoden 2017 loppuun mennessä Trafin...
18.01.2018 - KuljetusNet
Viime vuoden lopulta alkaen seitsemän suomalaista rahtialusta on pysäytetty Venäjällä. Suomessa ihmetellään miksi venäläiset ovat nostaneet...
10.01.2018 - Yle.fi
Suomen Varustamot pitää mahdollisena, että vuonna 2018 merikuljetuksissa päästään jo kaikkien aikojen suurimpaan tonnimäärään....
04.01.2018 - Osto ja logistiikka
Rederibranschens och sjötransportmarknadens konjunkturer är rekordhöga och framtidsutsikterna ljusa. Det framgår av den så kallade...
29.12.2017 - Ålands Radion Tv
Tapani Voionmaa, Group General Counsel at Finnlines Plc, has been re-elected as Chairman of the Board for the Finnish Shipowners’...
05.12.2017 - PortNews