Me­ri­lii­ken­teen il­moi­tus­pal­ve­lu NE­MO siir­ty­mäs­sä suun­nit­te­lu­pöy­däl­tä käy­tän­nön to­teu­tuk­seen – kumppaniksi Siili Solutions – Navigator Magazine

22. joulukuuta 2021

Meriliikenteen ilmoituspalvelu NEMO tulee korvaamaan nykyisen Portnet-ilmoitusjärjestelmän vuonna 2025.
Cinia ja amerikkalainen Far North …

Suomen Varustamot Ry