Kilpailukyky

Meri on suomalaisille elintärkeä. Siksi alan elinkeinojen kilpailukykyyn ja sujuvaan liikenteeseen kannattaa satsata. Merenkulkualan merkitys yhteiskunnalle on kokoaan suurempi. Merenkulun kilpailukyky tukee Suomen kilpailukykyä: viennistä 94,4 prosenttia ja tuonnista 96,9 prosenttia liikkuu meriteitse.

Merenkulku on globaali elinkeino ja kilpailu on maailmanlaajuista. EU:n meriliikenteen valtiontuen suuntaviivat ja Valletta Deklaraatio linjaavat keskeisimmät tavoitteet ja toimet eurooppalaisen merenkulun toimintaedellytysten ja globaaleilla markkinoilla toimimisen mahdollistamiseksi. Suomen on tärkeää olla samassa veneessä 15 muun eurooppalaisen merenkulkuvaltion kanssa ja varmistaa kansallisen varustamoelinkeinon toimintaedellytykset EU:n suuntaviivojen mukaisesti.

 

 

Kuva: Tulli