Ennätysmäärä uusia aluksia Suomeen

Suomalaiset varustamot ovat tilanneet ennätysmäärän uusia aluksia. Lähivuosien aikana odotetaan jopa 19 uuden laivan valmistumista. Varustamot panostavat vahvasti uuteen teknologiaan ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Suomalaiset varustamot ovatkin maailmanlaajuisesti edelläkävijöitä ympäristöinnovaatioiden käyttöönotossa.

Wasaline

Wasalinen uusi ropax-alus m/s Aurora Botnia rakennettiin Suomessa Rauma Marine Constructions telakalla. Alus aloitti liikennöinnin syksyllä 2021 Merenkurkussa Vaasan ja Uumajan välillä NLC Ferryn operoimana.

Alus on moderni 800 matkustajan laiva kahdella läpiajettavalla rahtikannella, yhteensä 1500 kaistametriä. Teknologiayhtiö Wärtsilän uudella huipputeknologialla varustellun laivan yksi laivan merkittävistä ominaisuuksista on sen hybridipropulsioratkaisu, jossa käytetään sekä monipolttoainemoottoreita, että akkujärjestelmää. Siihen kuuluu neljä erittäin tehokasta Wärtsilä 31DF -monipolttoainemoottoria, joita voidaan ajaa niin nestemäisellä maakaasulla (LNG) kuin biokaasulla. Wärtsilä 31 -moottorin dieselversio on valittu Guinnessin ennätystenkirjaan maailman tehokkaimpana nelitahtidieselmoottorina. Wärtsilä toimittaa myös LNG:n varastointi-, syöttö- ja ohjausjärjestelmät sekä ohjauspotkurit, katalysaattorit, ohjausjärjestelmät ja integroidut sähkö- ja automaatiojärjestelmät, joihin kuuluu energia- ja tehonhallintajärjestelmä hybridiratkaisun käytön optimointiin.

Uudet ratkaisut tekevät laivasta malliesimerkin tehokkuudessa ja kestävyydessä. Esimerkiksi hiilidioksidipäästöt vähenevät yli 50 prosenttia Wasalinen tällä hetkellä reitillä liikennöivään laivaan verrattuna.

Bore

Bore on allekirjoittanut sopimuksen kiinalaisen Wuhu Shipyard Co.Ltd:n kanssa kolmen uuden LNG RoLo-laivan rakentamisesta. Alukset rakennetaan vuosina 2020-2021. Uudet huippumodernit RoLo-alukset tulevat UPM:n käyttöön pitkäaikaisella aikarahtaussopimuksella. Yhteistyössä UPM:n kanssa kehitettävien alusten rakentamisen konseptin tavoitteena on kilpailukykyinen ja kestävän kehityksen mukainen laivausrahtausratkaisu. RoLo-laivojen konsepti antaa mahdollisuuden monimuotoiselle metsäteollisuustuotteiden rahdinkäsittelylle. Alukset voivat kuljettaa myös RoRo-rahtia, “high&heavy” sekä projektilastia vahvan kansikantavuuden ansiosta. Alukset sopivat myös konttikuljetukseen sekä bulkkilastien kuljettamiseen erillistä väliseinää (bulk head) hyödyntämällä.

Laivojen mitat ovat: pituus 120 m, leveys 21 m, DWT 7 000 ja nopeus on noin 15 solmua. Laivat rakennetaan jäävahvisteiseksi luokkaan 1A Ruotsi/Suomi, ja ne täyttävät viimeisimmät teknologiset, operatiiviset ja ympäristöstandardit.

Osana Boren ympäristöohjelmaa nämä uudet laivat edustavat seuraavaa askelta puhtaampaan päästöjen hallintaan. Aluksiin asennetaan niin sanottu ”dual fuel” -pääkone, jonka polttoaine tulee pääosin olemaan nesteytettyä maakaasua (LNG). Tämän ansiosta hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 25 prosenttia yleisesti meriliikenteessä käytettävään polttoöljyyn verrattuna. Lisäksi typpioksidipäästöt laskevat 85 prosenttia ja rikkioksidipäästöt 99 prosenttia. Samalla nokihiukkaspäästöt laskevat 99 prosenttia.

 

Viking Line

Viking Linen uusi ympäristöviisas Viking Glory valmistui ja aloitti liikennöinnin Turusta tukholmaan alkuvuonna 2022. Matkustajalaiva rakennettiin Kiinan Xiamen Shipbuilding Industry Co. Ltd -telakalla. Edistyksellisten ja innovatiivisten teknisten ratkaisujen ansiosta Viking Glory on yksi maailman ilmastoviisaimpia matkustaja-aluksia. Sen arvioidaan kuluttavan jopa 10 % vähemmän polttoainetta kuin pienempikokoinen, aikanaan maailman ympäristöystävällisimpänä palkittu Viking Grace.

LNG:n hyödyntämisen lisäksi laiva voi tulevaisuudessa käyttää polttoaineena myös biokaasua. Viking Glory tulee ensimmäisenä maailmassa ottamaan talteen LNG:stä tulevan hukkakylmän ja hyödyntämään sitä kylmälaitteisiin ja -tiloihin. Lisäksi Viking Glory on ensimmäinen alus maailmassa, johon asennetaan uusinta teknologiaa hyödyntävät Wärtsilän 31DF-monipolttoainemoottorit, joilla polttoaineen kulutusta voidaan optimoida tehokkaasti. Näissä moottoreissa on segmenttinsä vähäisin polttoaineenkulutus mutta samalla paras sylinteriteho.

Viking Gloryyn asennetaan lisäksi Climeonin energiankierrätysjärjestelmä, joka muuntaa moottoreiden hukkalämpöä sähköksi. Järjestelmä voi tuottaa jopa 40 % laivan matkustajatoimintoihin vaadittavasta sähkömäärästä. Lisäksi laivaan asennetaan dynaaminen ilmanvaihto- ja valaistusjärjestelmä, jolla on suora vaikutus energiankulutukseen. Varausjärjestelmän ohjaama järjestelmä toimii siten, että jos jokin hytti laivan lähtiessä jää tyhjäksi, se menee ns. säästötilaan eli hytin ilmanvaihto ja lämmitys minimoidaan.

Viking Glory on myös ensimmäinen tämän tyyppinen matkustaja-alus maailmassa, jossa käytetään ABB:n toimittamaa Azipod-ruoripotkurijärjestelmää. Järjestelmän ansiosta laivan ohjailuun kuluu vähemmän aikaa ja energiaa, kun käännökset satamissa sujuvat nopeammin ja runko on voitu suunnitella siten, että vastus kulussa on noin 8 % pienempi kuin jos käytettäisiin perinteistä potkuria.

Laivan pituus on 222,55 m, leveys 35 m, nopeus 22,1 solmua ja matkustajakapasiteetti on 2800 henkilöä. Kaistametrejä on 1500 m. Viking Gloryn odotetaan valmistuvan vuonna alkuvuonna 2022.

Tallink Silja

Tallink Silja on tilannut Rauma Marine Constructions telakalta uuden shuttle-pikalaivan. Laiva saa nimekseen My Star ja se tulee hyödyntämään sisaraluksensa Megastarin tavoin kaksoispolttoainemoottoreita. Tämän lisäksi laiva hyödyntää akkuteknologiaa. Laivan kokonaispituus on noin 212 metriä, ja se voi kuljettaa 2 800 matkustajaa. Aluksen odotetaan valmistuvan vuonna 2021.

Uusi my Star on askel kohti yhä suurempaa merenkulun energiatehokkuutta ja ekologisuutta. Uuden laivan bruttovetoisuus on noin 50 000 ja sen matkanopeus on 27 solmua. Laiva käyttää polttoaineena nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä ja täyttää kaikki nykyiset ja tulevat päästörajoitukset.

Uudessa laivassa on tehokkaat maasähköliitännät sekä Megastariin verrattuna 30 prosenttia suuremmat LNG-säiliöt, jotka vähentävät tankkauksen tarvetta. Tämän lisäksi laivan CO2-päästöjä pystytään vähentämään entisestään 10 prosenttia uudenlaisen laivanmuotoilun myötä.

Uusi laiva hyötyy Tallinnan teknillisen yliopiston kanssa tehdystä yhteistyösopimuksesta, jonka tavoitteena on kehittää innovatiivisia älykkäitä autokansiratkaisuja yhtiön aluksille. Ratkaisuilla voidaan tehostaa lastausta ja purkua ja saada ne yhteensopiviksi Tallinnan satamassa jo käytössä olevien älykkäiden satamaratkaisujen kanssa.

Finnlines

Finnlines on tilannut kolme roro-alusta kiinalaiselta Jinling-telakalta. Alukset ovat 238 metriä pitkiä ja lastikapasiteetti on 5 800 kaistametriä. Näiden lisäksi autokansilla on tilaa 5 600 m2 ja sääkannen kapasiteetti on noin 300 TEU. Alukset on suunniteltu joustaviksi erilaisille roro-lasteille sekä ala- ja pääkansi on suunniteltu paperin ja storo-lastin tehokkaaseen lastaukseen. Laiva pystyy kuljettamaan enimmillään 17 400 tonnia lastia.Alusten jääluokka on korkein Suomen / Ruotsin jääluokka.

Edistyneen teknologian ansiosta nämä uudet roro-alukset tulevat olemaan Itämeren uudenaikaisimpien ja ympäristöystävällisimpien laivojen joukossa. Aluksilla tulee olemaan käytössä viimeisimmän teknologian mukaiset moottorit, joilla varmistetaan pienin mahdollinen polttoaineen kulutus ja pienimmät mahdolliset hiilidioksidipäästöt. Aluksiin asennetaan pakokaasupesurit poistamaan rikki- ja muut hiukkaset.

Nämä uudenlaiset hybridialukset käyttävät liikennöidessään perinteisiä polttoaineita, mutta alusten litium-ioni-akkuyksiköt ladataan liikeellä oltaessa ja ladattu sähkö hyödynnetään satamassa, jolloin satamakäynti on päästötön.

Innovatiivinen kölin alla toimiva ilmanpyöritysjärjestelmä luo laivan pohjaan ilmakuplien muodostaman pinnan, joka vähentää laivan kitkaa ja hydrodynaamista vastusta samalla pienentäen polttoaineen kulututusta ja päästöjä. Optimaalinen energiatehokkuus varmistetaan rungon muotoilulla ja integroidulla potkuri-peräsinjärjestelmällä. Hybrid roro-alukset toimitettiin vuonna 2022.

Finnlines on tilannut myös kaksi ympäristöystävällistä 5 100 kaistametrin Superstar-luokan ropax-alusta. Superstar-luokan ropax-aluksiksi kutsuttavia aluksia odotetaan liikenteeseen vuonna 2023. Alukset tulevat olemaan isompia kuin nykyiset Star-luokan alukset, ja samalla Finnlinesin laivaston lippulaivoja niin koon kuin teknologiankin puolesta. Alukset ovat noin 230 metriä pitkiä ja niiden lastikapasiteetti on 5 100 kaistametriä sekä matkustajakapasiteetti noin 1 100 matkustajaa.

Alusten jääluokka on korkein 1A Suomen / Ruotsin jääluokka. Alukset rakennetaan korkeimmat tekniset ja ympäristönäkökulmat huomioiden, ja samalla ne tulevat olemaan ropax-luokan edelläkävijöitä ympäristöasioissa. Investointi tähtää energiatehokkuuden parantamiseen ja päästöjen vähentämiseen, mutta samalla panostetaan matkustajien viihtyvyyteen.

Alfons Håkans

Alfons Håkansille valmistui kesän 2020 lopulla Turkista, Sanmar telakalta kaksi uutta jääluokkaista saattohinaajaa. Alukset on suunnitellut Kanadalainen Robert Allan Ltd. ja ne tulevat palvelemaan Suomen ja Viron saatto- ja satamahinaustehtävissä sekä satamajäänmurrossa. Alusten mitat ovat: Pituus x Leveys: 31.5m x 12,0m, Teho: 2x2000kW, Nopeus 13,5kn, Paaluveto ennuste: 67t ja Indirect steering ennuste: 74t.

Neste

Energiayhtiö Neste Oyj on tilannut Etelä-Koreasta kaksi aframax-luokan uudisrakennusta. Noin 140 miljoonaa dollaria maksavien alusten hankinta ei merkitse yhtiön paluuta tankkerivarustamoksi, vaan kyse on ikääntyvien m/t Masteran ja m/t Stena Arctican korvausinvestoinnista.

Nesteen uudet, 1A-jääluokan aframax -tankkerit rakentaa eteläkorealainen telakkayhtiö HHI eli Hyundai Heavy Industries. Noin 250 metrin pituiset ja 112 000 dwt:n alukset valmistuvat vuonna 2021 ja ne huolehtivat Suomen raakaöljykuljetuksista Koivistolta eli Primorskista ja Laukaansuulta eli Ust-Lugasta Nesteen jalostamoihin.

Uusien aframaxien koneet voidaan muuttaa käymään LNG:llä. Kone- ja polttoainevaihtoehdoissa keskitytään alusten energiatehokkuuteen siltä pohjalta, että tankkerit liikennöivät usein lyhyillä reiteillä Suomenlahdella, jolloin purkaus- ja lastausajat ovat merkittäviä.